ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Jeugdformaat heeft een ANBI status. Op deze pagina publiceren wij De gevraagde gegevens vanuit

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is het publiceren van vereiste gegevens op een eigen internetsite, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

 • De naam van de instelling 
  Stichting Jeugdformaat
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 
  RSIN/fischaal nummer:  811240356
 • De contactgegevens van de instelling 
  de contactgegevens van Jeugdformaat zijn te vinden op de pagina contact
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. Een omschrijving van onze doelstelling is opgenomen in onze missie en visie
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
  Bekijk het jaarplan voor de hoofdlijnen van ons beleid.  
 • De namen en functie van de bestuurders
  Op de pagina bestuur staan de bestuurders van  Jeugdformaat vermeld. Daaronder vallen onder andere ons managementteam en de Raad van toezicht.
 • Het beloningsbeleid
  Medewerkers worden betaald conform de CAO-jeugdzorg. De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden betaald passend binnen de Wet Normering Topinkomens II.
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Bekijk de pagina feiten en cijfers voor meer informatie over onze activiteiten (jaarverslag). 
 • Een financiële verantwoording
  Voor inzicht in onze financiële cijfers verwijzen naar het jaarverslag onze pagina feiten en cijfers of naar de pagina jaarverslagenzorg.nl.