ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Jeugdformaat heeft een ANBI status. Op deze pagina publiceren wij de gegevens die horen bij deze status.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is het publiceren van vereiste gegevens op een eigen internetsite, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Naam van de instelling  Stichting Jeugdformaat

  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer  RSIN/fiscaal nummer:  811240356
  • Bezoekadres Fleminglaan 12, 2289 CP, Rijswijk
  • Postadres Postbus 1178, 2280 CD, Rijswijk
  • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI. Een omschrijving van onze doelstelling is opgenomen in onze missie en visie.
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan Bekijk het jaarplan voor de hoofdlijnen van ons beleid.  
  • Namen en functie van de bestuurders Op de pagina bestuur staan de bestuurders van Jeugdformaat vermeld. Daaronder vallen onder andere ons managementteam en de Raad van toezicht.
  • Beloningsbeleid Medewerkers worden betaald conform de CAO-jeugdzorg. De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden betaald passend binnen de Wet Normering Topinkomens II.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Bekijk de pagina feiten en cijfers voor meer informatie over onze activiteiten (jaarverslag). 
  • De standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen met de cijfers van Jeugdformaat over 2020 | 2021 | 2022 | 2023


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.