Feiten en cijfers

De feiten en cijfers: 

Wij bieden jeugd- en opvoedhulp aan:

  • ongeveer 10.000 kinderen en jongeren,
  • met ruim 1.000 medewerkers,
  • in meer dan 1000 pleeggezinnen,
  • en meer dan 30 gezinshuizen.

Jeugdformaat heeft in 2020 bijna 10.000 kinderen en hun gezinnen geholpen. Klik hier voor een overzicht met alle cijfers van 2020.

Wij werken in de regio Haaglanden voor tien gemeenten. Per gemeente leggen wij rekenschap af over onze inspanningen. Bekijk de factsheets met daarin de cijfers van onze hulp per gemeente: DelftDen HaagLeidschendam-VoorburgMidden DelflandPijnacker-NootdorpRijswijkVoorschotenWassenaarWestland en Zoetermeer.

Meer lezen? Bekijk ons volledige Jaarverslag 2020.

Geschiedenis van Jeugdformaat

Jeugdformaat is op 1 januari 2003 ontstaan uit een fusie van de volgende organisaties:

  • Centrum Jeugdhulpverlening Haaglanden (CJH)
  • Regionale Instelling Jeugdhulpverlening (RIJ)
  • Stichting Jeugdhulpverlening Delft (SJD)
  • De Ark
  • Centrum voor Pleegzorg Haaglanden

Financiering hulp van Jeugdformaat

De hulp van Jeugdformaat wordt sinds 1 januari 2015 op grond van de Wet op de Jeugdzorg betaald door de gemeenten. Heeft u een vraag over de financiering van onze hulp? Bel ons op 088 – 352 00 00.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.