Onze missie en visie

De wereld waarin wij leven wordt steeds complexer. De maatschappij vraagt veel van kinderen en jongeren. Het verwachtingspatroon wordt steeds hoger en de druk op kinderen en jongeren neemt toe. Gelukkig kan een groot deel van die kinderen en jongeren hier goed mee omgaan. Er is echter altijd een groep die het op eigen kracht niet redt. Soms komt dat door hun achtergrond, cultuur, gedrag, opvoeding en/of thuissituatie. 

Wat die achtergrond ook is, wij vinden dat iedereen het recht heeft op een (veilige) toekomst waarin zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Bij de een lukt dat na een goed gesprek. De ander heeft behoefte aan een meer intensieve vorm van begeleiding.

De filosofie achter de nieuwe jeugdwet is duidelijk: hulp moet anders worden georganiseerd. Lokaal aan de keukentafel, met jongeren, ouders en het sociale netwerk om het gezin heen. Eén gezin, één plan en één regisseur. Gemeenten hebben deze regierol en bieden (eerstelijns) ondersteuning waar mogelijk.

Onze passie, ons DNA, is gericht op die jongeren die behoefte hebben aan een meer specialistische vorm van ondersteuning. Jongeren die te maken hebben met complexe en meervoudige gedrags-, opvoed- en opgroeiproblemen. Voor deze groep jongeren volstaat een algemene of lichte aanpak niet of niet meer. Zij dreigen tussen de wal en het schip te vallen.

Dat is de groep jongeren die (onze) hulp hard nodig heeft. Daarom investeren wij in de verdere ontwikkeling van onze specialistische kennis en verblijfsvoorzieningen. Samen met zorgpartners integreren wij observatie, diagnostiek en behandeling in ons zorgaanbod. Hiermee zijn wij in staat om ieder kind altijd de juiste ondersteuning te bieden. Nu en in de toekomst.