Onze missie en visie

De wereld waarin wij leven wordt steeds complexer. De maatschappij vraagt veel van kinderen en jongeren. Het verwachtingspatroon wordt steeds hoger en de druk op kinderen en jongeren neemt toe. Gelukkig kan een groot deel van die kinderen en jongeren hier goed mee omgaan. Er is echter altijd een groep die het op eigen kracht niet redt. Soms komt dat door hun achtergrond, cultuur, gedrag, opvoeding en/of thuissituatie. 

Wat die achtergrond ook is, wij vinden dat iedereen het recht heeft op een (veilige) toekomst waarin zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Bij de een lukt dat na een goed gesprek. De ander heeft behoefte aan een meer intensieve vorm van begeleiding.

De filosofie achter de nieuwe jeugdwet is duidelijk: hulp moet anders worden georganiseerd. Lokaal aan de keukentafel, met jongeren, ouders en het sociale netwerk om het gezin heen. Eén gezin, één plan en één regisseur. Gemeenten hebben deze regierol en bieden (eerstelijns) ondersteuning waar mogelijk.

Onze passie, ons DNA, is gericht op die jongeren die behoefte hebben aan een meer specialistische vorm van ondersteuning. Jongeren die te maken hebben met complexe en meervoudige gedrags-, opvoed- en opgroeiproblemen. Voor deze groep jongeren volstaat een algemene of lichte aanpak niet of niet meer. Zij dreigen tussen de wal en het schip te vallen.

Dat is de groep jongeren die (onze) hulp hard nodig heeft. Daarom investeren wij in de verdere ontwikkeling van onze specialistische kennis en verblijfsvoorzieningen. Samen met zorgpartners integreren wij observatie, diagnostiek en behandeling in ons zorgaanbod. Hiermee zijn wij in staat om ieder kind altijd de juiste ondersteuning te bieden. Nu en in de toekomst.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.