Intensieve hulp van het Integraal Ambulant Team

Vanaf 2015 biedt het Integraal Ambulant Team (IAT) gespecialiseerde hulp aan kinderen en gezinnen in de gemeenten Delft en Westland. Er wordt hulp verleend aan kinderen in gezinnen waar meervoudige problematiek speelt en waarbij het bestaande hulpverleningsaanbod geen uitkomst biedt, of bij eerdere inzet niet het gewenste effect heeft gehad. 

De hulp die het IAT inzet is intensief. Dit moet ervoor zorgen dat er een veilig gezinsklimaat ontstaat waarin kinderen zich kunnen ontplooien. Het IAT werkt integraal, vanuit één hulpverleningsplan, met een samenhang tussen diverse methodieken en vormen van hulpverlening.

Ontschotting

Binnen een afgebakende periode biedt het IAT een integraal specialistisch hulpaanbod, waarbij GGZ – Delfland, Ipse de Bruggen en Jeugdformaat hun krachten bundelen. Zij voeren gezamenlijk het hulpverleningstraject uit. Geen doorverwijzingen meer, maar directe inzet zonder urenbeperking. Ook is er geen beperking als het gaat om beschikbaarheid buiten kantooruren. Dit zorg voor een win-win situatie. Geen schotten en synergie met het gezin.


“Fijn dat er niet alleen begeleiding tussen 9 en 17 uur is, maar op momenten dat het nodig is.” Gezin dat hulp kreeg van IAT

De evaluatie de proef met IAT laat mooie resultaten zien:

  • 87% van de gezinnen is tevreden over de inzet van IAT
  • Na afronden van het traject hadden alle jongeren een dagbesteding.
  • 95% van de jongeren volgden onderwijs
  • 90% van de jongeren bleef tijdens en tot drie maanden na afsluiten van het traject thuis wonen
  • 89% van de gezinnen is gestart in het vrijwillig kader, in 85% was dit nog zo aan het einde van het IAT-traject
“Wij leggen een nieuwe basis om verder te kunnen bouwen en ervoor te zorgen dat het kind zich in een veilige en stabiele omgeving verder kan ontwikkelen.”  Marion Koopmans, Ambulant Hulpverlener Jeugdformaat.


 

Meer weten over IAT?