Melany’s dochter werd uit huis geplaatst, maar mocht al snel weer terug: ‘Er ging een knop om’

Gepubliceerd op: 24 maart 2022

Als de veiligheid van een kind ernstig in gevaar is, kan een kind door de jeugdbescherming uit huis geplaatst worden. Altijd wordt toegewerkt naar terugkeer naar het eigen gezin, maar dat vraagt vaak veel van ouders. Wie hier alles van weet, is Melany. Ze kwam met haar 1-jarige dochter onder toezicht te staan na een anonieme melding van cocaïnegebruik en prostitutie. Een uithuisplaatsing en een lang traject met intensieve hulpverlening volgde. Samen met hulpverleners Ilse en Mandy vertelt ze haar verhaal.

Enorme chaos

Melany: ‘Ik weet het nog precies. Het was de week voor kerst. De bel ging. Ik deed open en er stonden drie mensen voor de deur. Ze waren van de kinderbescherming. Ze hadden een anonieme melding over mij gehad en wilden binnen kijken. Ik woonde met Vanessa in een sociale huurwoning die we met urgentie hadden gekregen. Mijn huis was een extreme chaos. Net als mijn hoofd, trouwens. Zes weken na Vanessa’s geboorte was mijn moeder overleden. Ik was 21, had geen huis, geen moeder meer, een vriend met wie ik veel ruzie had en een piepkleine baby. Ik ging samenwonen met mijn vriend, maar dat ging niet goed. We vochten elkaar de tent uit. Wanhopig liet ik mijn vriend achter me. Helemaal alleen met Vanessa kwam ik in een woning terecht. Het ging slechter en slechter. En toen was daar opeens die anonieme melding en daarna de kinderbescherming.’

Knop om

‘Al snel hadden ze genoeg gezien en Vanessa werd bij me weggehaald. De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Maar weetje, ik begreep ze ook. Het kon zo niet langer. In die eerste dagen, daar alleen in ons huis, ging er een knop om. Waar was ik eigenlijk mee bezig? Ik besloot te gaan vechten. Als eerste ruimde ik die enorme tyfuszooi in mijn huis op. Met mijn advocaat stuurde ik foto’s naar de rechtbank. Ik kreeg allerlei regels opgelegd van de gezinsvoogd: geen drugs, geen alcohol, geen mensen over de vloer. En: intensieve hulpverlening accepteren als Vanessa weer thuis zou komen. Na vijf weken kwam de eerste overwinning: Vanessa mocht nog niet thuis komen wonen, maar we mochten wel samen naar een moeder-kindhuis. Daar konden we tijdelijk wonen onder begeleiding. Dat ging goed. Toen hielp de coronacrisis een handje mee: door corona konden daar minder mensen wonen, dus mochten we naar huis, áls ik intensieve 6-daagse begeleiding zouden accepteren. Dat deed ik. Alles voor mijn dochter.’

Gemotiveerd

Mandy: ‘Ilse en ik werken binnen Jeugdformaat in een team dat intensieve ambulante begeleiding geeft, ook buiten kantoortijden. Zes dagen per week stond één van ons ‘s ochtends om 7 uur bij Melany op de stoep. We observeerden, ondersteunden en maakten een plan. Al snel zagen we dat Melany gemotiveerd was en dat er veel winst te behalen was. We stelden doelen: consequent zijn, gezond begrenzen, structuur bieden. En we gaven uitleg: over hoe grenzen stellen veiligheid biedt, over hoe consequent zorgt dat je kind niet over je heen loopt, over hoe structuur zorgt voor duidelijkheid.’ Melany: ‘Ik vond het wel lastig, hoor. De hele dag iemand in je huis die let op alles wat je doet. En me tips geeft die ik eerst helemaal niet wil opvolgen. Vanessa is mijn baby, mijn schat. Opeens moest ik soms ‘nee’ tegen haar zeggen, moest ik haar laten huilen, of zelfs even in de hoek zetten als ze iets deed wat niet mocht. Maar na een tijdje begon in het effect te zien. En leerde ik: je bent ook een goede moeder als je consequenties geeft aan dingen die niet goed zijn.’

Op de rit

Ilse: ‘We bouwden echt een mooie band op. In twee jaar hebben we Melany een sterke vrouw zien worden. En een ontzettend warme en betrokken moeder. Omdat we zoveel uren bij haar thuis waren, hadden we ook gesprekken die verder gingen dan opvoedondersteuning. Zoals hoe je in het leven staat, waarom je bepaalde keuzes maakt, wat situaties met je doen. Ik heb heel veel respect voor Melany. We komen nu nog steeds bij haar over de vloer, maar veel minder intensief. Ze kan ons altijd bellen met vragen. Maar we laten haar met een heel gerust hart langzaam los.’

Melany: ‘Ik ben zelf ook in therapie gegaan. Voor alles wat ik als kind heb meegemaakt in mijn eigen gezin. Ook ons gezin stond onder toezicht van een gezinsvoogd en ook ik ben vroeger uit huis geplaatst. Lange tijd stopte ik dat weg, maar nu werk ik daar doorheen. Ik wil rust voor mezelf en voor mijn dochter. En ik wil vooruit kijken, niet achteruit. Het is nu twee jaar na de uithuisplaatsing. Ik sta nu niet meer onder toezicht en heb alles weer op de rit. Er zijn maar weinig casussen waarbij dat zo snel gaat. Maar ik ben er één van. En daar ben ik ontzettend trots op.’

Wil jij meer weten over ambulante gezinshulp bij Jeugdformaat?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.