Pilot met vertaalcomputer succesvol afgerond

Gepubliceerd op: 02 augustus 2022

In de afgelopen maand is een pilot met een vertaalcomputer succesvol afgerond. De vertaalcomputer kan worden ingezet tijdens gesprekken met gezinnen waarbij sprake is van een taalbarrière. ‘Het werkt snel en makkelijk en voorkomt ruis en miscommunicatie,’ vertelt hulpverlener Nicole.

Testfase

De vertaalcomputer is in de periode van 1 maart tot en met 1 mei getest op de afdeling Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) en is ingezet tijdens gesprekken met gezinnen waar de Nederlandse taal niet tot nauwelijks gesproken wordt. Het is een klein en handzaam apparaat met touchscreen. Je kunt teksten eenvoudig inspreken die je wilt vertalen, waarna de vertaling helder wordt uitgesproken én wordt getoond op het grote touchscreen. Het kan woorden en hele zinnen vertalen in meer dan 137 talen, maar ook heeft deze als extra functie een camera voor foto- en tekstvertaling. Het apparaat werkt via WIFI, 4G, hotspot en offline en is geavanceerder dan Google Translate. 

Actieve plek

De vertaalcomputer krijgt een actieve plek in de organisatie zodat deze vaker ingezet kan worden. Hiermee kunnen de momenten waarbij een tolk aanwezig moet zijn in frequentie afnemen. De gesprekken zullen minder moeizaam verlopen, kosten hierdoor minder tijd en er kunnen gesprekken gevoerd worden met alle betrokkenen, dus ook als zij de Nederlandse taal (nog) niet (goed) spreken.

Minder ruis

Hulpverlener Nicole heeft de vertaalcomputer een aantal keer gebruikt tijdens de pilot. Ze vertelt: ‘Het contact met de cliënten wordt er makkelijker door gemaakt. Een tolk moet je van tevoren regelen en is niet altijd beschikbaar. Ook zit er dan dus een extra persoon tussen. Deze vertaalcomputer pak je zo uit je tas, het werkt snel en makkelijk, en voorkomt zo ruis en miscommunicatie. Het handige is: als ik inspreek, komt de vertaling zowel het scherm én wordt het uitgesproken. Dus de cliënt kan meelezen en luisteren tegelijk.’ 

Niet de rol van het kind

Het gebruik van de vertaalcomputer zorgt er ook voor dat vertalen door kinderen wordt geminimaliseerd. Nicole: ‘Bij serieuze en inhoudelijke gesprekken is dat sowieso nooit aan de orde: die plannen we altijd zonder kinderen. Maar bij kleine en oppervlakkigere gesprekjes tussendoor, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken, komt het wel eens voor dat een kind iets vertaalt. Dat is niet de rol van het kind. Ik ben blij dat de vertaalcomputer het nu zo makkelijk maakt om ook die kleine interacties te vertalen, zonder hulp van de kinderen.’ 

Wil je meer weten over ambulante gezinshulp?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.