Jeugdzorgwerker in coronatijd: ‘Tegen een beeldscherm is het soms makkelijker om je verhaal te vertellen’

Videobellen, afstand houden, thuiswerken: voor jeugdzorgwerkers is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Ze staan voor uitdagingen, maar ze werken door. In de afgelopen tijd hebben zowel jeugdzorgwerkers als cliënten veel aanpassingen moeten doen om die doorgang van het werk mogelijk te maken. Jeugdzorgwerkers Frouke, Tonke, Maylin en Ard vertellen over hoe zij het effect van de coronacrisis op hun werk ervaren. Wat blijkt? Het is een uitdaging, maar op sommige punten heeft het ook iets positiefs gebracht. 

Frouke, pedagogisch medewerker en mentor van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, vertelt: ‘De lastigste periode was toen de scholen dicht waren. De jongeren, waarvan sommigen net in Nederland zijn, moesten opeens al hun lessen online volgen. Sociaal contact nam af en wij waren opeens alles waar ze nog op konden terugvallen. Dat was intensief. Nu zijn de scholen gelukkig weer open, maar bijvoorbeeld hun zwemles kan nog steeds niet doorgaan. Het is voor hen soms lastig om de steeds wisselende maatregelen te begrijpen. En het duurt nu al zo lang. Wij blijven zoeken naar manieren om aan te sluiten bij hun belevingswereld, en om de situatie steeds goed uit te leggen. Het is veel gevraagd van de jongeren, maar ik vind dat ze het ontzettend goed doen. Ik ben echt trots op ze.’

Tonke is gedragswetenschapper en deelt haar ervaring: ‘Vooral met de gesprekken met cliënten moeten we creatief zijn: normaal doe ik dat vaak in de thuissituatie, maar daar is het afstand houden lastig. Nu spreek ik meer cliënten op kantoor, of via een videogesprek. Je zou denken dat het minder goed gaat, maar eigenlijk valt dat mee.' Ik heb een webinar gevolgd van mensen die al jaren EMDR-therapie via beeldbellen geven. Daar leerde ik trucjes: je kan iemand bijvoorbeeld vragen om heel dicht bij de camera te komen zitten, of juist iets verder weg zodat je zijn hele lichaamstaal kan zien. 'Dat werkt goed, en bovendien: cliënten vinden het beeldbellen soms ook prettiger. In hun eigen veilige omgeving, met alleen een persoon op een beeldscherm erbij, is het voor hen soms makkelijker om hun verhaal te vertellen.’

Maylin werkt op een daghulpgroep van Jeugdformaat, waar kinderen van vier tot zeven jaar met complexe problematiek naartoe kunnen voor daghulp en onderwijs. Maylin vertelt: 

Toen de scholen dicht gingen, bleven wij open. We verzorgden noodopvang, wat voor deze kinderen erg belangrijk was. 

'De kinderen op onze groep zijn gebaat bij regelmaat en structuur. Ze zijn al zo kwetsbaar, en als hun vaste ritme ook nog eens wegvalt, heeft dat een groot negatief effect. Nu is dat beperkt gebleven. De kinderen leren door en we zien hun vooruitgang. Vormgeven aan alle regels is voor ons soms lastig: afstand houden is bijna niet te doen. Maar we doen ons best. Zolang we maar open kunnen blijven.’

Ard is in september begonnen als pleegzorgbegeleider. Hij begeleid pleegouders, kinderen en hun ouders in het proces van tijdelijke of langere opvang in een pleeggezin. Art: ‘Fysiek met elkaar afspreken is een must in ons werk. Bijvoorbeeld bij begeleide bezoeken, waarbij ouders hun kind dat in een pleeggezin woont alleen kunnen bezoeken onder begeleiding van een jeugdzorgwerker. Dan kan je niet anders dan fysiek met elkaar in een ruimte zijn. Je probeert te luisteren naar wat de overheid zegt over thuiswerken, maar het schuurt vaak met de werkelijkheid van ons werk. Ik hoop dat we snel gevaccineerd worden. Wij staan dan misschien niet in die voorste linie in het ziekenhuis, maar wij zorgen er wel voor dat de opvang van kwetsbare kinderen succesvol verloopt. Dat vind ik ook wel ‘de voorste linie van de zorg’ te noemen.’

Wil je meer weten over werken bij Jeugdformaat?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.