Sinds 1 april helpt Jeugdformaat nóg verder: WMO-coaching voor jongvolwassenen

Gepubliceerd op: 19 mei 2022

Sinds 1 april gaat Jeugdformaat nog verder met het bieden van zorg aan jongvolwassenen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Jeugdformaat heeft al een breed hulpaanbod voor jongeren en hun gezinnen. Sommige (jong)volwassen hebben na jeugdhulp nog ondersteuning en begeleiding nodig. Sinds 1 april staan er bij Jeugdformaat WMO-coaches klaar om jongeren vanaf 17 jaar, die klaar zijn om uit te stromen, te begeleiden naar een zelfstandig leven. 

Soepele overgang

Nathan Gorter, projectleider WMO bij Jeugdformaat, vertelt: ‘Onze jeugdhulp valt onder de Jeugdwet, maar is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor jeugdigen. Soms zien we dat jongeren er nog niet aan toe zijn om volledig losgelaten te worden. We willen ze graag goede begeleiding en een soepele overgang bieden naar een zelfstandig leven. Jeugdformaat biedt dit vanuit de WMO in diverse intensiteiten. Door deze hulp te bieden, helpen we ook de gemeenten om verlengde jeugdhulp alleen in te zetten wanneer dat echt noodzakelijk is. We vergroten de WMO-hulp in de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk.’ 

Praktische hulp

De coaching is voor (jong)volwassenen die uitstromen uit voorzieningen zoals logeerhuizen,  pleeggezinnen of gezinshuizen, cliënten met een ondersteuningsvraag na ambulante hulpverlening, steunende begeleiding van opvoeders/ouders, complementair op een jeugdhulp traject. Het grote verschil tussen jeugdhulp en een WMO-coach is de praktische insteek en afwezigheid van therapeutische of behandelgerichte componenten. WMO-hulp heeft als doel: meedoen in het dagelijks leven, zelfredzaamheid en participatie. 

Allerlei vlakken

Lacko Gürth werkt sinds april als WMO-coach bij Jeugdformaat. Hij vertelt: ‘De WMO-coach ondersteunt de jongeren bij praktische zaken, zoals de (financiële) administratie, gezond eten, het huishouden, werk of opleiding. De ondersteuning is praktisch en laagdrempelig maar doelgericht. De ondersteuning wordt geboden op maat en afgestemd op de persoonlijke situatie van de jongeren.’ Lacko: ‘Huisbezoeken en afspraken worden in overeenstemming met de jongeren gemaakt. Hoe vaak we ze zien en op welke momenten is allemaal afhankelijk van hun hulpvraag, dat stemmen we samen af.’ Als het nodig is, helpt de WMO-coach ook met het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening.

Toekomstkansen

Het motto van Jeugdformaat is: Jeugdformaat helpt je verder. Door deze ondersteuning te bieden kunnen we net wat verder gaan voor de jongeren die dit nodig hebben. Voor een duurzaam resultaat van onze hulp en het vergroten van toekomstkansen van de jongeren en hun gezin. WMO-coach Lacko: ‘In mijn jeugd, nadat ik was gevlucht naar Nederland, heb ik zelf veel te maken heb gehad met verschillende hulpverlenende instanties. Ik heb de gekregen hulp altijd gewaardeerd en hiervan mijn kracht weten te maken.  Op deze manier wil ik de jongeren ook meer in hun kracht zetten.’

Alle informatie over WMO-coaching voor jongvolwassenen vind je hier:
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.