Werken bij Jeugdformaat

Vind jij ook dat alle kinderen het recht hebben om veilig op te groeien? Dat zij recht hebben op een toekomst waarin zij kunnen worden wie zij graag willen zijn. Een toekomst met ruimte en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Kom dan werken bij Jeugdformaat.

Elk gezin heeft zijn eigen verhaal. Als ambulant hulpverlener wil je niet alleen het verhaal van het gezin, maar ook het verhaal van ieder gezinslid horen. 

Bekijk de functie ambulant hulpverlener

Sommige jongeren hebben ondersteuning nodig bij het meedoen in de maatschappij; zoals het vinden en houden van werk, het volgen van een opleiding, het omgaan met geld of het onderhouden van contact met vrienden en familie.

Bekijk de functie pedagogisch medewerker

Als gedragswetenschapper werk je op methodische wijze aan de hulpverleningsdoelen van het kind. Met ondersteuning van een ambulant hulpverlener en een pedagogisch medewerker.

Bekijk de functie gedragswetenschapper

In deze functie ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe problematiek, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden. Hierbij werk je samen met het netwerk van het kind en onderhoudt je contacten met bijvoorbeeld de biologische ouders, familie, scholen en andere instanties.

Bekijk de functie gezinshuisouder

Voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak meervoudige gedrags-, opvoed- en/of opgroeiproblematiek. Een groep waar de maatschappij soms maar moeilijk een antwoord of oplossing voor heeft. Als dat antwoord er niet is, dan helpen wij om weer perspectief te vinden. Wij bieden hulp die past. Altijd op maat. Met elkaar werken wij aan een toekomst met een beter perspectief voor het kind en het gezin. Een toekomst waarin wij jeugdhulp steeds meer overbodig maken. Dat is waarom wij elke morgen op staan! Dat is waarom wij bestaan.

Herken jij je hierin en wil je deze doelgroep verder helpen, dan nodigen je uit om meteen te kijken of er een geschikte vacature voor jou open staat. 

Onderaan de pagina vind je alle vacatures!

Naast bovenstaande functies zijn wij doorlopend op zoek naar de beste professionals op andere vakgebieden. Denk aan marketing, communicatie, HR, management ondersteuning of IT. Kijk daarom zeker even bij onderstaande vacatures om te zien of er iets voor jou bij staat.

Bij Jeugdformaat heb je volop mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Als pedagogisch medewerker kun je bijvoorbeeld doorgroeien naar ambulant hulpverlener. Heb je hiervoor een extra studie voor nodig, dan helpen je we je ook hier bij. 

Vacatures

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.