Interview met cliëntambassadeur Myrthe

Gepubliceerd op: 10 juni 2021

Deze week is het de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. Ook bij Jeugdformaat is dat een belangrijk thema. Dat cliënten een stem hebben en hun mening kunnen geven, verbetert namelijk de zorg. Iemand die hier alles over kan vertellen is Myrthe van Woudenberg, onze cliëntambassadeur. We interviewden haar over dit belangrijke onderwerp.

Myrthe, jij bent dus cliëntambassadeur. Wat houdt dat in?

‘Als cliëntambassadeur stimuleer ik de cliëntmedezeggenschap in de organisatie. Dat betekent dat ik het gesprek organiseer en faciliteer tussen jongeren, ouders en de organisatie. Een van de onderdelen hiervan is het opzetten van een cliëntenraad. Daarnaast neem ik deel aan interne en externe bijeenkomsten, overleggen of projecten die gaan over bijvoorbeeld cliëntparticipatie en volg ik hierbij horende ontwikkelingen.’

Dat opzetten van een cliëntenraad, hoe ziet dat eruit?

‘De organisatie wil de medezeggenschap van jongeren en ouders structureel vormgeven. Dit wordt onder andere gedaan in de vorm van een cliëntenraad. De cliëntenraad zal bestaan uit jongeren en ouders, bijvoorbeeld een jongerenraad en een ouderraad. Hoe dit er precies uit gaat zien, daar gaan we over in gesprek met jongeren en ouders. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van de jongerenraad. Inmiddels hebben meerdere jongeren meegedacht over hoe we dit kunnen vormgeven en zijn de eerste vergaderingen geweest. De jongerenraad vergadert één keer per maand over allerlei verschillende onderwerpen. De jongeren geven bijvoorbeeld zelf input voor een onderwerp of er komt een onderwerp vanuit de organisatie.’

Kan je voorbeelden geven van wat er wordt besproken in de jongerenraad?

‘Een van de onderwerpen is bijvoorbeeld privacy: hoe gaan wij om met hun dossiers? Wie mag dat allemaal inzien? Of bijvoorbeeld de doelen: van wie zijn de doelen die worden opgesteld? Maar we kunnen het bijvoorbeeld ook hebben over regels of veiligheid op een groep. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, waar jongeren, ouders, medewerkers en managers met elkaar in gesprek kunnen over een bepaald onderwerp.’

En wat wordt er dan gedaan met de uitkomsten van de vergaderingen van de jongerenraad?

‘De uitkomsten van een vergadering worden teruggekoppeld aan bijvoorbeeld de managers of de directie. Ook kan de jongerenraad, managers of directieleden uitnodigen om een vergadering bij te wonen, zodat er directe gesprekken gevoerd kunnen worden. En het werkt trouwens ook andersom: managers of directieleden kunnen ook input ophalen bij de jongeren door zelf met jongeren in gesprek te gaan of mij te vragen een onderwerp tijdens een vergadering in te brengen. Zo kunnen zij wat er met jongeren is besproken meenemen bij bijvoorbeeld het maken van plannen of nemen van beslissingen.’

Waarom is dit zo belangrijk?

‘Jongeren en ouders weten hoe onze hulp ervaren wordt. Het is belangrijk om daarin van hen te leren. Hun stem, hun ervaring en hun mening is ontzettend waardevol. Zij geven antwoord op de vraag wat we anders kunnen doen, en wat beter moet. Hierdoor kunnen we de hulp blijven verbeteren.’

Wat zijn je ambities en plannen voor de toekomst?

‘Allereerst een jongerenraad met jongeren die meedenken en meepraten. Vervolgens willen we ook een raad met ouders opzetten. Daarnaast zou ik meer gesprekken, activiteiten en bijeenkomsten willen organiseren voor jongeren en ouders die niet in een structurele vorm willen meepraten, maar gewoon eenmalig of een paar keer. En constant het gesprek blijven faciliteren tussen hulpverleners, managers, directie, jongeren én ouders. Dat dat gesprek gaande blijft, in welke vorm dan ook, is mijn belangrijkste missie.’

Ben of ken jij een cliënt die interesse heeft om lid te worden van de jongerenraad? Kijk dan eens op de jongerenwebsite van Jeugdformaat. Daar zie je ook een filmpje waarin Jan, het nieuwste lid van de jongerenraad, vertelt waarom hij het belangrijk vindt om lid te zijn. 

Meer weten over de week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg? Klik dan hier.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.