‘Dit werkbezoek had wel drie dagen mogen duren’

Gepubliceerd op: 28 juni 2021

Een fysiek werkbezoek zat er, in verband met corona, helaas nog niet in. Daarom opende Jeugdformaat digitaal haar deuren voor een afvaardiging van de H10 gemeenten (tien gemeenten in de regio Haaglanden), het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (verzorgt de gezamenlijke inkoop en contracten van jeugdhulp in de H10 gemeenten) en de Jeugdautoriteit. Deze afvaardiging bestond uit: directeuren, managers, beleidsmedewerkers en contract- en relatiemanagers. Belangrijke stakeholders in de regio waar Jeugdformaat werkzaam is.

Ervaringen uit de praktijk 

Jeugdformaat is onder andere werkzaam in de H10 gemeenten; Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg in hun gemeente. ‘Ik vind het heel belangrijk dat de gemeenten waar wij voor werken, maar ook het servicebureau en Jeugdautoriteit, weten hoe wij onze hulp organiseren. We staan immers gezamenlijk opgesteld om kwalitatief goede en betaalbare zorg te leveren. In gesprekken leg ik regelmatig uit wat onze visie op zorg is en ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Maar niemand kan dit beter vertellen dan onze medewerkers, pleegouders en de betrokken cliënten. Daarom heb ik hen gevraagd om hun verhaal en ervaringen te delen tijdens dit werkbezoek,’ zegt Iraida Ishaak, directeur zorg van Jeugdformaat.

Interactieve sessies 

In verschillende interactieve sessies kregen de deelnemers meer te horen over de verschillende hulpvormen; pleegzorg, gezinshuizen, logeerhuizen, daghulp, ambulante spoedhulp en ambulante hulp rondom verblijf. Tijdens de sessies werden de hulpvormen gepresteerd en werd toegelicht hoe de hulp eruit ziet. Medewerkers, pleegouders en cliënten vertelden vanuit hun ervaring hoe ze de hulp in de praktijk uitvoeren, wat de successen zijn maar vooral ook waar ze tegenaan lopen.

Een medewerker van Ambulante Spoedhulp: 

‘In de hulp aan onze cliënten kijken we naar de aanpak in plaats van naar ons aanbod. Wat is er nodig om het probleem op te lossen? Daar passen we de behoefte aan hulp en begeleiding op aan. Zo maken we de hulp passend’.

Aansluitend vertelden (oud-)cliënten hoe zij de hulp (hebben) ervaren. ‘Ik voelde mij op mijn gemak in een logeerhuis. In die maanden heb ik geleerd om mij aan afspraken te houden en samen te werken. Ik ben ook veel zelfstandiger geworden. Maar het belangrijkste dat ik geleerd heb is om met anderen over mijn gevoelens te praten’, vertelde een oud-cliënt van een van de logeerhuizen van Jeugdformaat. 

Bruggen slaan 

Na afloop vroeg zorgdirecteur Iraida aan de deelnemers wat zij van het werkbezoek vonden. ‘Een eerste reactie? Nou dit werkbezoek zou wel drie dagen mogen duren. Het is zo interessant,’ aldus een van de deelnemers.

‘Het is heel nuttig om vanuit de praktijk te horen wat uitdagingen en dilemma’s zijn en het is goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk kunnen we elkaar op deze manier helpen’, vertelt een deelnemer. De medewerkers van Jeugdformaat zijn ook enthousiast over de bijeenkomsten. ‘Er was veel interesse in de hulp die we bieden. Fijn om in een informeel gesprek te spreken over wat we tegenkomen en waar we elkaar kunnen vinden. Dat gaf echt energie.’

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.