Slapende honden

Jeugdigen die veel stress of nare dingen hebben meegemaakt, kunnen daar last van krijgen. Omgaan met gevoelens is dan moeilijk: ze zijn snel boos, bang of somber. Ze hebben moeite met opletten, leren, slapen slecht, hebben nachtmerries of ze denken steeds weer aan nare herinneringen.

Sommige jeugdigen willen het niet over hun trauma of zeggen dat ze er geen last van hebben. Het lijkt alsof ze het vergeten zijn. De volwassenen om hen heen willen ze niet overstuur maken door er over te beginnen: ze willen geen ‘slapende honden wakker maken’. 
Uit onderzoek blijkt echter dat het schadelijk kan zijn om nare herinneringen te laten rusten. Hoe langer wordt gewacht met behandeling, hoe groter het risico op permanente schade. Door traumatisering te herkennen en in een vroeg stadium te behandelen, worden kinderen/jeugdigen beschermd tegen ernstige psychische problemen op latere leeftijd. Ook als ze geen klachten laten zien, terwijl er wel sprake is geweest van zeer ingrijpende gebeurtenissen, is traumabehandeling belangrijk.

Er is vaak een goede reden om niet over nare herinneringen te willen of kunnen praten. Met de Slapende Honden methode wordt uitgezocht wat die redenen zijn en hoe het kind geholpen kan worden om daar oplossingen voor te vinden. Als het mogelijk is worden beide ouders en de familie erbij betrokken. Zij kennen het kind goed, het vertrouwt hen, zij kunnen steunen of het kind vindt hun mening belangrijk. Ook als één of beide ouders het kind hebben mishandeld, misbruikt of verwaarloosd is het belangrijk dat die ouders betrokken worden bij de behandeling. Jeugdigen kunnen bang zijn voor die ouder, extreem loyaal zijn, voor hun ouder zorgen of zichzelf de schuld geven. Door Slapende Honden wordt het kind ontvankelijk gemaakt voor een passende traumabehandeling als EMDR of CGT.

Folder Slapende Honden voor professionals
Folder Slapende Honden voor ouders
Folder Slapende Honden voor jongeren
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.