Werken bij Jeugdformaat als gedragswetenschapper: ‘De combinatie van basis-GGZ en jeugdhulpverlening trok me’

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Binnen de afdeling Diagnostiek en Behandeling werken zo’n 60 gedragswetenschappers. Naast diagnostiek en behandeling bieden ze ook coaching en consultatie binnen allerlei hulpvormen, zoals gezinsopvang, woongroepen, speciaal onderwijs en minderjarige vluchtelingen. We mochten gedragswetenschappers Nienke en Elisabeth wat vragen stellen over hun werk bij Jeugdformaat.

Wat is jullie functie?

Nienke: ‘Ik ben als gedragswetenschapper verbonden aan een daghulpgroep. De daghulp is een combinatie van jeugdhulp en onderwijs voor kinderen van vier tot zeven jaar die in het reguliere schoolsysteem zijn uitgevallen. Als gedragswetenschapper adviseer ik de pedagogisch medewerkers en bied ik diagnostiek en behandeling, zoals Floorplay.’

Elisabeth: ‘Ik ben verbonden aan twee logeerhuizen: woongroepen voor tieners. De ene is een 16+ woongroep en de andere een trauma-sensitieve woongroep. Ik doe diagnostiek- en behandeltrajecten en geef onder andere cognitieve gedragstherapie en traumabehandeling zoals Slapende honden wakker maken.’

Wat hebben jullie hiervoor gedaan?

Nienke: ‘We waren al collega’s bij een andere jeugdhulporganisatie. Ik werkte daar zo’n 12 jaar. In die tijd ben ik orthopedagoog-generalist geworden met een focus op het jonge kind en gehechtheid. Ik werkte in wijkteams maar was als gedragswetenschapper vooral veel op de achtergrond betrokken. Daardoor miste ik het cliëntcontact.’

Elisabeth: ‘Ik heb bij de jeugdbescherming gewerkt en daarna een tijd in de specialistische GGZ. De behandelervaring was fijn, maar toch paste de GGZ minder goed bij mij. Ik zag de kinderen op de polikliniek maar was nieuwsgierig: wat gebeurt er bij hen thuis? Ik miste het systeemgericht werken: achter de voordeur kijken, weten wat er thuis speelt. Toen ben ik weer in de jeugdzorg gaan werken, net als Nienke in de wijkteams. Ook ik werd orthopedagoog-generalist en volgde een CGT-opleiding. Daar wilde ik mee aan de slag.’

Waarom hebben jullie bij Jeugdformaat gesolliciteerd?

Elisabeth: ‘De combinatie van basis-GGZ en jeugdhulpverlening trok me. Bij Jeugdformaat kon ik behandelingen geven, maar ook verder kijken, over de drempel bij kinderen thuis. Daar haal je zoveel achtergrondinformatie uit die helpend is in het behandeltraject.’

Nienke: ‘Voor mij gold precies hetzelfde: het snijvlak tussen jeugdhulp en GGZ. Bij Jeugdformaat zag ik een sterke focus op systeemgericht werken, en dat er ruimte was voor creatief denken, maatwerk, flexibiliteit. Dat daagt mij uit: het doen wat nodig is. Bovendien hoorde ik via-via dat er in het team gedragswetenschappers bij Jeugdformaat een waanzinnige expertise zit, heel breed. En dat er veel nieuwe behandelingen geïmplementeerd werden. Daar was ik benieuwd naar.’

Hoe ervaren jullie het team van gedragswetenschappers waarbinnen jullie werken? 

Nienke: ‘Wat ik had gehoord, klopt: er zit ontzettend veel expertise en ervaring in ons team. We hebben maandelijks intervisie met collega’s onderling en werkbegeleiding met regiebehandelaren. Met gedragswetenschappers binnen dezelfde hulpvorm bespreken we ons eigen functioneren en handelen. Met regiebehandelaren bespreken we complexe casuïstiek. Het sparren helpt om uit te zoomen en breder te kijken. Dat komt de inhoud altijd ten goede.’

Elisabeth: ‘Er is ook maar één manager voor alle gedragswetenschappers. Dat werkt verbindend. We weten elkaar onderling goed te vinden. Door de werkbegeleiding en verschillende overleggen, maar ook door de opleidingsdagen die we geregeld samen hebben. En er zijn werkgroepen voor specifieke behandelingen, zoals NIKA en Floorplay.’ 

Hoe sluiten jullie persoonlijke normen en waarden in je werk als gedragswetenschapper aan bij de normen en waarden van Jeugdformaat?

Elisabeth: ‘Voor mij is dat: het samen doen. Samenwerken. Daar ben ik van en Jeugdformaat ook. Met ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers, die weer andere dingen zien dan jij. Maar ook met ouders en het netwerk om een kind heen. Zonder oordelen, begripvol en nieuwsgierig. Iedereen bij elkaar brengen en samen om het kind heen staan, is zo krachtig.’

Nienke: ‘Dat, en vertrouwen. Ik voel vanuit de organisatie vertrouwen en een grote mate van vrijheid om te doen waar ik goed in ben. Dat vertrouwen kan ik weer doorgeven aan de ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers met wie ik samenwerk, en ook aan de cliënten.’

Wil jij net als Nienke en Elisabeth als gedragswetenschapper bij Jeugdformaat werken?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.