​Training, workshops en themabijeenkomsten bij scheiding

Naast ons erkende programma Ouderschap Blijft verzorgen wij verschillende trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor ouders, kinderen en onderwijsprofessionals.

Het aantal echtscheidingen neemt nog steeds toe. Een scheiding vindt niet zomaar plaats. Het is een intensief proces dat vaak al enige tijd sluimert en consequenties heeft voor het hele gezin. Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. In de praktijk blijkt dat de een hier beter mee kan omgaan dan de ander. Soms is het wenselijk dat het gezin of gezinsleden meer ondersteuning krijgen om een scheiding te verwerken. Jeugdformaat biedt deze ondersteuning, zowel voor ouders als voor kinderen. 

Ouders in een scheidingssituatie hebben naast de eigen emoties die bij een scheiding horen ook de zorg voor hun kind(eren). Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. In onze themabijeenkomsten en workshops geven wij ouders informatie en handvatten om de scheiding een plaats te geven. 

Lees meer over de themabijeenkomsten en workshops bij echtscheiding.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen. Om beter te leren omgaan met de scheiding organiseren wij voor verschillende leeftijdsgroepen trainingen; de Stoere Schilpadden (4 tot 6 jaar), Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) en ! !JES het brugproject (8 tot 12 jaar). 

Naast de individuele begeleiding aan kinderen, verzorgen wij ook trainingen op scholen; in kleine groepjes of voor de hele klas.

Lees meer over trainingen voor kinderen tijdens of na echtscheiding.

Onderwijsprofessionals hebben tijdens hun werk regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het belangrijk om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en de hulpverleningsmogelijkheden te kennen. De themabijeenkomst over scheiding geeft onderwijsprofessionals informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind.

Lees meer over themabijeenkomsten voor onderwijsprofessionals.


Meer weten over dit aanbod?