​Training, workshops en themabijeenkomsten bij scheiding

Naast ons erkende programma Ouderschap Blijft verzorgen wij verschillende trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor ouders, kinderen en onderwijsprofessionals.

Het aantal echtscheidingen neemt nog steeds toe. Een scheiding vindt niet zomaar plaats. Het is een intensief proces dat vaak al enige tijd sluimert en consequenties heeft voor het hele gezin. Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. In de praktijk blijkt dat de een hier beter mee kan omgaan dan de ander. Soms is het wenselijk dat het gezin of gezinsleden meer ondersteuning krijgen om een scheiding te verwerken. Jeugdformaat biedt deze ondersteuning, zowel voor ouders als voor kinderen. 

Ouders in een scheidingssituatie hebben naast de eigen emoties die bij een scheiding horen ook de zorg voor hun kind(eren). Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. In onze themabijeenkomsten en workshops geven wij ouders informatie en handvatten om de scheiding een plaats te geven. 

Lees meer over de themabijeenkomsten en workshops bij echtscheiding.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen. Om beter te leren omgaan met de scheiding organiseren wij voor verschillende leeftijdsgroepen trainingen; de Stoere Schilpadden (4 tot 6 jaar), Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) en ! !JES het brugproject (8 tot 12 jaar). 

Naast de individuele begeleiding aan kinderen, verzorgen wij ook trainingen op scholen; in kleine groepjes of voor de hele klas.

Lees meer over trainingen voor kinderen tijdens of na echtscheiding.

Onderwijsprofessionals hebben tijdens hun werk regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het belangrijk om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en de hulpverleningsmogelijkheden te kennen. De themabijeenkomst over scheiding geeft onderwijsprofessionals informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind.

Lees meer over themabijeenkomsten voor onderwijsprofessionals.


Meer weten over dit aanbod? Ga naar Kenniscentrum kind en scheiding
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.