Ambulante hulp in het gezin

Bijna 100 gezinscoaches van Jeugdformaat werken in de verschillende jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Haaglanden. De jeugdteams bieden eerstelijns ondersteuning aan gezinnen. Onze gezinscoaches helpen gezinnen, adviseren en verwijzen door indien nodig.

Samenwerking jongeren, ouders en netwerk

Onze gezinscoaches bieden ambulante zorg. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen. Denk aan familie, buren, maar ook aan organisaties voor bijvoorbeeld budgethulp en verslavingszorg. 

Gezinscoach: generalist én specialist

De gezinscoaches zijn generalisten én hebben daarnaast ieder hun eigen specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van netwerkgerichte gezinsaanpak (NGA).

Jeugdteams: eerstelijnshulp en toegangspoort

Hulp wordt tegenwoordig anders georganiseerd. Lokaal aan de keukentafel, met jongeren, hun ouders en het sociale netwerk van het gezin. Eén gezin, eén plan en eén regisseur. Gemeenten hebben hierbij breed ingezet op preventie in de lokale jeugd- en/of wijkteams. Door op tijd lichte hulp te bieden, wordt zwaardere hulp voorkomen. De jeugdteams functioneren hierbij als eerstelijnsondersteuning en zijn de toegangspoort tot meer complexe zorg.

Specialistische hulp

Soms zijn de uitdagingen voor de jeugdteams te complex. Ook dan kunnen gemeenten bij Jeugdformaat terecht. Wij zijn er vooral voor die jongeren en hun ouders, die te maken hebben met complexe en meervoudige gedrags-, opvoed- en opgroeiproblematiek. Kijk hier voor meer informatie over onze oplossingen voor complexe en meervoudige problematiek. 

Meer weten over onze gezinscoaches of onze andere hulpverlening? Bel ons op 088 – 352 00 00. 

Download brochure 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.