Ambulante hulp in het gezin

Bijna 100 gezinscoaches van Jeugdformaat werken in de verschillende jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Haaglanden. De jeugdteams bieden eerstelijns ondersteuning aan gezinnen. Onze gezinscoaches helpen gezinnen, adviseren en verwijzen door indien nodig.

Samenwerking jongeren, ouders en netwerk

Onze gezinscoaches bieden ambulante zorg. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen. Denk aan familie, buren, maar ook aan organisaties voor bijvoorbeeld budgethulp en verslavingszorg. 

Gezinscoach: generalist én specialist

De gezinscoaches zijn generalisten én hebben daarnaast ieder hun eigen specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van netwerkgerichte gezinsaanpak (NGA). Daarnaast hebben zij ruime ervaring met het programma Triple P, dat staat voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders.

Jeugdteams: eerstelijnshulp en toegangspoort

Hulp wordt tegenwoordig anders georganiseerd. Lokaal aan de keukentafel, met jongeren, hun ouders en het sociale netwerk van het gezin. Eén gezin, eén plan en eén regisseur. Gemeenten hebben hierbij breed ingezet op preventie in de lokale jeugd- en/of wijkteams. Door op tijd lichte hulp te bieden, wordt zwaardere hulp voorkomen. De jeugdteams functioneren hierbij als eerstelijnsondersteuning en zijn de toegangspoort tot meer complexe zorg.

Specialistische hulp

Soms zijn de uitdagingen voor de jeugdteams te complex. Ook dan kunnen gemeenten bij Jeugdformaat terecht. Wij zijn er vooral voor die jongeren en hun ouders, die te maken hebben met complexe en meervoudige gedrags-, opvoed- en opgroeiproblematiek. Kijk hier voor meer informatie over onze oplossingen voor complexe en meervoudige problematiek. 

Meer weten over onze gezinscoaches of onze andere hulpverlening? Bel ons op 088 – 352 00 00.