Ambulante spoedhulp

Soms loopt de situatie thuis uit de hand. De sfeer slaat om en verandert in een crisissituatie. Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan kun je vertrouwen op de specialisten van Jeugdformaat. Met ambulante spoedhulp de-escaleren en stabiliseren wij de crisissituatie, zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Veiligheid in huis

De druk in gezinnen kan op sommige momenten hoog oplopen. Zo hoog dat de veiligheid en/of ontwikkeling van een jongere in gevaar komt en er is sprake is van een crisis. Het team ambulante spoedhulp van Jeugdformaat is dan direct inzetbaar. Het doel: de stabiliteit van het gezin zo snel mogelijk terugbrengen. Uiteindelijk zal het gezin zelfstandig weer grip moeten krijgen op de situatie, om zo de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. 

Aanpak bij een crisis

Spoedhulp kan voorkomen dat een kind of kinderen uit huis moeten worden geplaatst. Maar afhankelijk van de situatie behoort een korte uithuisplaatsing in bijvoorbeeld een crisispleeggezin of (meiden)crisisopvang tot het instrumentarium van het team.

Om de crisis te beheersen, begeleiden wij het gezin meerdere keren per week. Op basis van onze filosofie werken wij gestructureerd, outreachend en activerend. De samenwerking is intensief en gericht om de problemen structureel op te lossen.

Veiligheid kinderen

Wij voeren altijd een veiligheidscheck uit. Samen met het gezin bepalen we het plan om de juiste stappen richting de toekomst te zetten. We bekijken samen met de ouders wat zij aankunnen en benoemen en gaan aan de slag met die zaken die op korte termijn voor verandering kunnen zorgen.

Samenwerking andere specialisten

In de aanpak werken wij nauw samen met andere specialisten binnen en buiten Jeugdformaat. Om problemen op verschillende leefgebieden op een adequate wijze aan te pakken werken wij bijvoorbeeld samen met het team Voorkomen Uithuisplaatsing. 

LVB of GGZ-problematiek

Indien de problemen veroorzaakt en versterkt worden door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of GGZ-problematiek, dan werken wij samen met het Integraal Ambulante Team . Dit team bestaat uit specialisten die kennis en ervaring hebben op het gebied van Jeugd- en opvoedhulp (Jeugdformaat), GGZ (GGZ Delfland) en LVB (Ipse de Bruggen). 

Regie over eigen leven

De kruisbestuiving die door de samenwerking ontstaat, biedt gezinnen met ernstige en meervoudige problematiek toch de mogelijkheid om de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en weer veilig opgroeien.

Wilt u meer weten over onze ambulante spoedhulp of crisishulp? Bel naar 088 – 352 00 00. 

Is er sprake van een acute crisissituatie? 

Neem direct contact op met het het Crisis Interventie Team (CIT). Binnen kantooruren 070 345 05 06. Buiten kantooruren 070 379 51 60. 

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000.

Een jongere direct aanmelden voor Ambulante spoedhulp?