Hulp op school en kinderdagverblijf

Niet iedereen heeft het makkelijk op school. Er zijn leerlingen waarbij de schoolcarrière soepel verloopt, maar er is een groep die meer ondersteuning nodig heeft. Wat de achtergrond of het probleem ook is, wij vinden dat iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden het recht heeft om zijn of haar talenten maximaal te ontplooien.

Om talent te ontwikkelen bieden wij (traject-)oplossingen op het gebied van opvang en onderwijs. Wij zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Onze onderwijsoplossingen sluiten aan op alle ontwikkelingsfasen en behoeften van een kind.

Er zitten steeds vaker kinderen met pittige opgroei- en gedragsproblemen in een reguliere groep of klas. Kinderdagverblijven en scholen hebben niet altijd een passend antwoord op deze ontwikkeling. Daarom hebben wij voor kinderen van 0 tot 12 jaar met complex gedrag een divers behandelaanbod ontwikkeld.

Wij bieden passende hulp als het kind vastloopt. Dat doen we op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, school, maar ook thuis. Wij bieden ook opvang voor kinderen die binnen een reguliere groep van een kinderdagverblijf niet tot hun recht komen.

Lees hier meer over onze daghulp.


Binnen het onderwijs (po, vo en mbo) neemt de problematiek toe en maatschappelijke vraagstukken zijn voelbaar en zichtbaar in de klas.  Het aantal schoolverlaters neemt toe. Steeds meer jongeren zitten financieel in de problemen. Om deze problemen te voorkomen zijn onze schoolmaatschappelijk werkers een vast onderdeel van de zorgstructuur binnen een school. Zij signaleren, adviseren en zijn in staat korte, specialistische interventies uit te voeren. Hiermee zijn de schoolmaatschappelijk werkers een cruciaal schakelpunt tussen leerling, school, onderwijsprofessionals en de buitenwereld.

Lees hier alles over onze schoolmaatschappelijk werkers en over Schoolformaat.

Onderwijs Jeugdzorg is een snel inzetbare psychosociale behandeling van leerlingen waarvan de  persoonlijke ontwikkeling belemmerd wordt. Bijvoorbeeld als er op school zichtbaar sprake is van stemmingsklachten/depressiviteit, piekeren, motivatieproblemen, angstklachten of slaap- of rouwproblemen.

Onderwijs Jeugdzorg biedt hulp aan leerlingen van 8 tot 18 jaar. Naast behandeling bieden we ook psychodiagnostisch onderzoek. We bieden de hulp op school en/of thuis. Ouders en onderwijsprofessionals worden actief betrokken.

Lees hier meer over de kracht van onze gedragswetenschappers en Onderwijs Jeugdzorg.

Wat bieden we

Daghulp

Bij kinderen worden steeds meer en steeds vaker complexere problematieken (h)erkend. Voor hen hebben wij speci...

Onderwijs Jeugdzorg

Is een kind op school meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Psychisc...

Schoolmaatschappelijk werk

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor...