Hulp op school en kinderdagverblijf

Niet iedereen heeft het makkelijk op school. Er zijn leerlingen waarbij de schoolcarrière soepel verloopt, maar er is een groep die meer ondersteuning nodig heeft. Wat de achtergrond of het probleem ook is, wij vinden dat iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden het recht heeft om zijn of haar talenten maximaal te ontplooien.

Om talent te ontwikkelen bieden wij (traject-)oplossingen op het gebied van opvang en onderwijs. Wij zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Onze onderwijsoplossingen sluiten aan op alle ontwikkelingsfasen en behoeften van een kind.

Er zitten steeds vaker kinderen met pittige opgroei- en gedragsproblemen in een reguliere groep of klas. Kinderdagverblijven en scholen hebben niet altijd een passend antwoord op deze ontwikkeling. Daarom hebben wij voor kinderen van 0 tot 12 jaar met complex gedrag een divers behandelaanbod ontwikkeld.

Wij bieden passende hulp als het kind vastloopt. Dat doen we op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, school, maar ook thuis. Wij bieden ook opvang voor kinderen die binnen een reguliere groep van een kinderdagverblijf niet tot hun recht komen.

Lees hier meer over onze daghulp.


Binnen het onderwijs (po, vo en mbo) neemt de problematiek toe en maatschappelijke vraagstukken zijn voelbaar en zichtbaar in de klas.  Het aantal schoolverlaters neemt toe. Steeds meer jongeren zitten financieel in de problemen. Om deze problemen te voorkomen zijn onze schoolmaatschappelijk werkers een vast onderdeel van de zorgstructuur binnen een school. Zij signaleren, adviseren en zijn in staat korte, specialistische interventies uit te voeren. Hiermee zijn de schoolmaatschappelijk werkers een cruciaal schakelpunt tussen leerling, school, onderwijsprofessionals en de buitenwereld.

Lees hier alles over onze schoolmaatschappelijk werkers en over Schoolformaat.

Onderwijs Jeugdzorg is een snel inzetbare psychosociale behandeling van leerlingen waarvan de  persoonlijke ontwikkeling belemmerd wordt. Bijvoorbeeld als er op school zichtbaar sprake is van stemmingsklachten/depressiviteit, piekeren, motivatieproblemen, angstklachten of slaap- of rouwproblemen.

Onderwijs Jeugdzorg biedt hulp aan leerlingen van 8 tot 18 jaar. Naast behandeling bieden we ook psychodiagnostisch onderzoek. We bieden de hulp op school en/of thuis. Ouders en onderwijsprofessionals worden actief betrokken.

Lees hier meer over de kracht van onze gedragswetenschappers en Onderwijs Jeugdzorg.

Wat bieden we

Daghulp

Bij kinderen worden steeds meer en steeds vaker complexere problematieken (h)erkend. Voor hen hebben wij speci...

Onderwijs Jeugdzorg

Is een kind op school meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Psychisc...

Schoolmaatschappelijk werk

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.