Gezinshuis

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opvang in een gezin is dan vaak het beste alternatief, want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste blijven ontwikkelen. 

Als problemen ook een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Het kind of de jongere krijgt daar de beste kansen om zich goed te ontwikkelen. Er is intensieve begeleiding van een professional; de gezinshuisouder.

Wat is een gezinshuis?

In het gezinshuis verblijft een kind/jongere in het gezin van de professionele hulpverlener thuis. Deze professionele hulpverlener noemen we de gezinshuisouder. De gezinshuisouder krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en een pedagogisch medewerker.

Een gezinshuis is een professionele omgeving, waar een team op methodische wijze werkt aan de hulpverleningsdoelen van het kind/jongere. Hij/zij kan op deze manier toch in een gezinssituatie verblijven in plaats van in een open of gesloten leefgroep.

Voor wie is een gezinshuis?

Kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen/jongeren met zwaardere (gedrags-)problemen.

Verblijfsduur in een gezinshuis

Zij wonen enkele maanden tot enkele jaren in een gezinshuis. De duur is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de ontwikkeling . Tijdens het verblijf in het gezinshuis bieden we ook opvoedondersteuning aan de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat het kind of de jongere weer thuis kan gaan wonen. 

Gezinshuis Intensief

Hoewel een gezinshuis intensief en een gezinshuis op elkaar lijken, gaat het er in een gezinshuis intensief toch net even wat anders aan toe. Vaak hebben jongeren die in een gezinshuis intensief wonen al veel meegemaakt in hun leven. In een gezinshuis intensief wonen maximaal vier jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Zij worden begeleid door een klein team van twee gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. De gezinshuisouders wonen met de jongeren in huis. Dankzij de kleinschaligheid en vaste opvoeders kunnen zij intensief begeleid worden en kunnen wij deze hulp langdurig blijven bieden. 

Kosten van verblijf in een gezinshuis

Deze hulp wordt betaald door de gemeente. 

Direct een jongere aanmelden voor een gezinshuis?