Gezinshuis

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opvang in een gezin is dan vaak het beste alternatief, want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste blijven ontwikkelen. 

Als problemen ook een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Het kind of de jongere krijgt daar de beste kansen om zich goed te ontwikkelen. Er is intensieve begeleiding van een professional; de gezinshuisouder.

Wat is een gezinshuis?

In het gezinshuis verblijft een kind/jongere in het gezin van de professionele hulpverlener thuis. Deze professionele hulpverlener noemen we de gezinshuisouder. De gezinshuisouder krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en een pedagogisch medewerker.

Een gezinshuis is een professionele omgeving, waar een team op methodische wijze werkt aan de hulpverleningsdoelen van het kind/jongere. Hij/zij kan op deze manier toch in een gezinssituatie verblijven in plaats van in een open of gesloten leefgroep.

Voor wie is een gezinshuis?

Kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Het gaat om kinderen/jongeren met zwaardere (gedrags-)problemen.

Verblijfsduur in een gezinshuis

Zij wonen enkele maanden tot enkele jaren in een gezinshuis. De duur is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de ontwikkeling . Tijdens het verblijf in het gezinshuis bieden we ook opvoedondersteuning aan de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat het kind of de jongere weer thuis kan gaan wonen. 

Gezinshuis Intensief

Hoewel een gezinshuis intensief en een gezinshuis op elkaar lijken, gaat het er in een gezinshuis intensief toch net even wat anders aan toe. Vaak hebben jongeren die in een gezinshuis intensief wonen al veel meegemaakt in hun leven. In een gezinshuis intensief wonen maximaal vier jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Zij worden begeleid door een klein team van twee gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. De gezinshuisouders wonen met de jongeren in huis. Dankzij de kleinschaligheid en vaste opvoeders kunnen zij intensief begeleid worden en kunnen wij deze hulp langdurig blijven bieden. 

Kosten van verblijf in een gezinshuis

Deze hulp wordt betaald door de gemeente. 

Download brochure

Direct een jongere aanmelden voor een gezinshuis?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.