Helpt je verder

Logeerhuis

Diagnostiek en behandeling (logeerhuis)

Met ons team van 70 gedragswetenschappers bieden wij (ortho)pedagogische hulp en generalistische basis jeugd-GGZ. Wij bieden hulp; dichtbij en snel. Dat doen wij in het gezin, op school, op de groep of indien nodig bijvoorbeeld bij de sportvereniging. De beste hulp is gebaat bij een duidelijke probleemanalyse en de juiste behandeling. Wij hebben ons gespecialiseerd op basishandelingen rondom trauma, hechting, systeem, gedrag- en ontwikkelingsproblemen, seksualiteit en veiligheid.

Bent u aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u ook daar een cliënt aanmelden voor de Generalistische basis jeugd-GGZ. Selecteer dan 'Jeugdformaat' als aanbieder. Of meld een cliënt aan via ons formulier. Meer weten over onze behandelingen? Ga naar deze pagina.

De wereld waarin wij leven wordt steeds complexer. De maatschappij vraagt veel van de jeugd. Gelukkig kan een groot deel van hen hier goed mee omgaan. Er is echter altijd een groep die het op eigen kracht niet redt. Wij zien een ontwikkeling dat een toenemend deel van jeugdigen die aan onze zorg is toevertrouwd, specifieke zorg nodig heeft. Voor hen bieden wij specialistische (ortho)pedagogische hulp en generalistische basis jeugd-GGZ. Wat de vraag ook is of waar de vraag ook speelt, ons team gedragswetenschappers biedt hulp binnen het domein jeugd- en opvoedhulp en het domein generalistische basis jeugd-GGZ. Daarnaast verzorgen wij training en opleiding en geven wij maatwerk advies; in de klas, thuis of op een plaats waar de hulp het beste rendeert.

Wij zetten (ortho)pedagogische expertise in bij jeugdigen en ouders met complexe, vaak meervoudige gedrags-, opvoed- en/of opgroeiproblematiek. Wij zijn er voor deze jeugdigen en hun ouders. Wij ondersteunen en begeleiden hen zodat ze, waar nodig met steun uit eigen netwerk, zelfstandig verder kunnen. Het doel is duidelijk: jeugdigen moeten veilig opgroeien en hun toekomstperspectief moet worden vergroot. Wij hanteren hierbij de volgende principes:

 • Wij voegen tijdelijk professionele expertise toe aan het gezin. Met vaste gezichten en gericht op het herstel van het gewone leven. Wij activeren het gezin om het eigen netwerk duurzaam te benutten;
 • Wij bieden direct hulp, gericht op de korte én de lange termijn. De veilige ontwikkeling van jeugdigen is altijd ons uitgangspunt;
 • Vanuit onze ambulante en outreachende aanpak, ondersteunen wij het kind en het gezin in de eigen omgeving waar de problemen ervaren worden;
 • Wij werken met iedereen samen die bijdraagt aan het doel om het kind en het gezin verder te helpen;
 • Wij bieden efficiënt en resultaatgericht maatwerk aan jeugdigen en hun ouders, gericht op het versterken van het opvoedklimaat en het vergroten van de zelfredzaamheid en het welzijn van de jeugdige.

Wilt u een client aanmelden? Klik hier >>>

Meer weten over onze behandelingen. Ga naar deze pagina.

Generalistische basis jeugd-GGZ is bedoeld voor cliënten met psychische klachten en aandoeningen. Een behandeling binnen onze basis jeugd-GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog. Een aanzienlijk deel van onze jeugdigen heeft, naast specialistische (ortho)pedagogische hulp, diagnostiek of psychologische zorg en behandeling nodig. Om de beste hulpverlening aan te bieden, hebben wij een gespecialiseerd team dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling, waaronder GZ-psychologen (BIG-geregistreerd), kinder- en jeugdpsychologen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en postmaster orthopedagogen. Wij hebben een outreachende aanpak en bieden met onze basis jeugd-GGZ veel voordelen:

 • laagdrempelige behandeling in de omgeving van de jeugdige;
 • kennis wordt sneller ingezet waardoor hulptrajecten worden versneld;
 • GGZ-problematiek wordt in een eerder stadium onderkend en geduid;
 • zwaardere problemen worden voorkomen;
 • medewerkers stemmen hun pedagogisch handelen af op jongeren met complexe problematiek, door meer beschikbare kennis op gebied van GGZ-problematiek;
 • onderbreking van het hulpaanbod en/of overplaatsing van jongeren wordt voorkomen;
 • uitval uit voorzieningen en onderbreking van de hulp wordt verminderd;
 • indien nodig gerichte voorbereiding en toeleiding naar de specialistische GGZ.

Wij kijken niet alleen naar het topje van de ijsberg, maar kijken verder. Waar komt het gedrag eigenlijk vandaan? We starten daarom met een gedegen inhoudelijke screening volgens handelingsgerichte diagnostiek. Met onze specialistische kennis en ervaring als kompas zien wij dat onze aanpak werkt. Er zijn minder wisselingen van hulpverleners, korte lijntjes, vertrouwen in de hulpverlening neemt toe, er zijn geen wachttijden en de hulp wordt sneller ingezet.


Bent u aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u ook daar een cliënt aanmelden voor de Generalistische basis jeugd-GGZ. Selecteer dan 'Jeugdformaat' als aanbieder. Wilt u een cliënt via ons formulier aanmelden? Dat kan hier >>>

Onze gedragswetenschappers verzorgen diverse trainingen. Deze trainingen zijn ondergebracht bij de Jeugdformaat academie

 Voorbeelden van trainingen zijn:

 • ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Een training die specifiek is ontwikkeld voor professionals in het onderwijs die te maken hebben met de individuele begeleiding van (getraumatiseerde) kinderen en/of ouders;
 • ‘Traumasensitief werken’. Een training voor alle professionals die te maken hebben met de individuele begeleiding van (getraumatiseerde) kinderen en/of ouders;
 • Systeemgericht werken;
 • Geef me de vijf!;
 • Executieve functies.

Wil je meer weten over trainingen? Neem dan gerust eens contact op met de Jeugdformaat academie. Wij graag met u in gesprek wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 

Bent u aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u ook daar een cliënt aanmelden voor de Generalistische basis jeugd-GGZ. Selecteer dan 'Jeugdformaat' als aanbieder. Wilt u een cliënt via ons formulier aanmelden? Dat kan hier >>>

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.