Logeerhuis jongeren 16+

Jongeren van 16 jaar of ouder die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en behoefte hebben aan meer zelfstandigheid, kunnen terecht in onze 16+ groepen. Hier werken zij aan een toekomst waarin zij zelfstandig kunnen wonen. Afhankelijk van de benodigde begeleiding en leeftijd, bieden wij verschillende oplossingen.

In groepsverband of zelfstandige kamer

Een jongere kan in groepsverband wonen met een aantal andere jongeren. Daarnaast biedt Jeugdformaat zogenaamde aanleunplekken. Dit is een zelfstandige kamer met gedeelde keuken en douche binnen of naast een logeerhuis. Hier kunnen jongeren terecht als ze zich al aardig kunnen redden, maar bij sommige zaken nog hulp nodig hebben.

Iedere jongere een eigen coach

Iedere jongere krijgt een eigen coach die hem of haar helpt met het vergroten van de zelfstandigheid. Bovendien is er altijd een team van professionals dat de jongere verder helpt met (levens-) vraagstukken die spelen.

Wilt u meer weten over onze logeerhuizen of ander specifieke aanbod voor 16+? Bel naar 088 - 352 00 00.

Direct een jongere aanmelden voor deze hulp?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.