Beter Thuis: integrale specialistische gezinsbehandeling

Opgroeien is niet makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. Als de dynamiek in een gezin als gevolg van verschillende problemen zo groot is, dat het gezin de cirkel niet zelf kan doorbreken, dan kan Beter Thuis helpen. Wij zijn een integraal specialistisch ambulant team in de regio Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Voor wie is Beter thuis?

Wij zijn er voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, op het vlak van jeugdhulpverlening, psychiatrie en/of een lichte verstandelijke beperking. Ons doel is om met het gezin te werken aan herstel, zodat het gezin regie kan ervaren in het gewone leven.

Wat biedt Beter Thuis? 

Wij kijken en doen mee in het gewone leven, omdat we de achtergrond van het gezinssysteem willen begrijpen. Samen kijken we naar wat goed gaat en waar herstel nodig is. Samen met ouders, broers en/of zussen en familie of vrienden die belangrijk voor het gezin zijn.

We integreren expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, de psychiatrie voor volwassenen, de specialistische jeugd- en opvoedhulp, de specialistische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en het sociaal-maatschappelijke domein. We richten ons specifiek op kinderen en ouders, waarbij gezinsgerichte, sociaal-maatschappelijke, psychologische en psychiatrische interventies en opvoedondersteuning  kunnen worden ingezet.

Als er ook behandeling van problematiek bij de ouders nodig is, dan wordt dit vormgegeven binnen Beter Thuis, of in nauwe samenwerking met een home team van PsyQ, het FACT of een specialistische afdeling van Parnassia Groep of Ipse de Bruggen.
Voor meer informatie over onze behandeling, lees hier onze folder.

Aanmelden en contact

De inzet van Beter Thuis kan per gemeente verschillen:

  • Beter Thuis Den Haag en omgeving Haaglanden kan ingezet worden na aanmelding door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een Gecertificeerde Instelling (GI) . Aanmelding van een kind door de huisarts is onvoldoende. Beter Thuis vraagt de betrokkenheid van een casuscoördinator omdat hij/zij een belangrijke rol speelt in het realiseren van de doelen.
  • Beter Thuis Zoetermeer kan alleen ingezet worden na verwijzing door Jeugd- en Gezinshulp (JGH) of een Gecertificeerde Instelling (GI). De huisarts, POH (jeugd) of de school maatschappelijk werker kan in overleg met JGH verwijzen.

Aanmelden kan telefonisch (088-3588050) of via de website van Youz bij het Centraal Aanmeldteam (CAT) van Youz Haaglanden.  

Samenwerking

Beter Thuis is een initiatief van Jeugdformaat, Ipse de BruggenYouz / Parnassia Groep. Deze organisaties bieden hiermee een gezamenlijk en afgestemd aanbod, dat bijdraagt aan herstel van het gewone leven voor kinderen, jongeren en hun gezin. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.