NIKA

NIKA: Stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpt.


NIKA is voor gezinnen waarbij er vragen zijn over de band tussen ouder en kind. Sommige ouders vinden het niet alleen moeilijk om consequent te zijn, maar ook om hun kind goed te begrijpen. Ze hebben het gevoel dat hun kind sterker is dan zij of ze voelen snel erge irritatie richting hun kind. NIKA ondersteunt ouders in het beter leren begrijpen van hun kind. Want als je je kind begrijpt, weet je beter wat je kan doen in (moeilijke) situaties.

Wat is NIKA

NIKA is een methode waarbij we kijken naar het patroon tussen ouder en kind. Dat doen we door middel van een interview, vragenlijst en beeldopnames. Een ouder is zich niet altijd bewust van het patroon tussen ouder en kind. Stress en/of nare ervaringen hebben invloed op hoe een ouder met het kind omgaat of hoe het kind op de ouder reageert. Soms heeft een kind met een speciale ontwikkelbehoefte invloed op de reactie van de ouder. De ouder weet niet hoe een patroon te doorbreken. 

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk weten we dat het patroon tussen ouder en kind in relatief korte tijd te doorbreken is. Ook als dit patroon onbedoeld en onbewust vanuit de eigen jeugd wordt doorgegeven. We maken de ouder bewust van de invloed van zijn of haar eigen handelen op het welzijn en gedrag van het kind. We reiken handvatten aan om het verstoorde (opvoed)gedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op het kind te reageren. Met andere woorden: stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpt.

Hoe werkt NIKA?

NIKA bestaat uit twee fases:

 1. Diagnostiekfase - Tijdens deze fase nemen we een interview en vragenlijst af en wordt er een beeldopname gemaakt van de ouder met het kind. We brengen het patroon van reageren in kaart (diagnose).
 2. Interventiefase - Na de diagnostiekfase bespreken we de diagnose met de ouder. Door samen met de ouder naar de beelden te kijken, ondersteunen we de ouder om veranderingen in het patroon aan te brengen. Dit noemen we de NIKA-interventie. We werken met de ouder aan stoppen met wat niet werkt en aanleren wat wel werkt/helpt. Deze fase bestaat uit maximaal 5 momenten waarin we beeldopnames maken, gevolgd door een afspraak waarin de opname met de ouder bespreken.

Voor wie is NIKA?

NIKA is voor gezinnen waarbij er vragen zijn over de band (hechting) tussen ouder en kind en met name voor gezinnen die onder druk staan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het gezin heeft erg veel stress. De reden van stress kan divers zijn. Mogelijk zijn er meerdere problemen in financiën, huisvesting, dagbesteding en/of werk. Ook kunnen er veel (forse) ruzies tussen ouders spelen die de stress vergroot.
 • De ouder heeft veel meegemaakt of iemand verloren die belangrijk was voor de ouder en heeft dit nog niet goed verwerkt.
 • De ouder heeft moeite met het hanteren van zijn of zijn emoties en/of het verplaatsen in de ander.
 • Het kind heeft veel meegemaakt, bijvoorbeeld het verlies van een ouder (door overlijden of door een uithuisplaatsing).
 • Het kind heeft moeite met hanteren en/of begrijpen van zijn of haar eigen emoties. De ouder leert beter te begrijpen wat de invloed van de eigen problemen zijn op het ouder- en kindgedrag. Vanuit inzicht en begrip werken we aan verandering.

NIKA zetten we in bij kinderen van ongeveer 6 maanden tot ongeveer 12 jaar.

Kwaliteitsborging

NIKA is een beschermde naam. Je mag dus niet zomaar NIKA gebruiken of toepassen. Door deze regels weet je zeker dat 

 • NIKA mag alleen uitgevoerd worden door geregistreerde NIKA-Practitioners. Dit zijn universitair opgeleide psychologen / orthopedagogen met een speciale opleiding.
 • NIKA-ouderbegeleiding mag alleen uitgevoerd worden geregistreerde NIKA-ouderbegeleiders. Dit zijn HBO geschoolde Jeugdzorgwerkers.
 • Organisaties zijn verplicht om een licentie te hebben om NIKA te mogen aanbieden en uit te voeren.
 • Kijk hier voor een overzicht van NIKA-Practitioners & organisaties met een NIKA NEDERLAND licentie.
 • In 2014 is NIKA erkend door de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI.

Jeugdformaat is sinds 2020 NIKA gecertificeerd.
Wij hebben verschillende NIKA-Practioners & NIKA-ouderbegeleiders in dienst.

Folder NIKA voor professionals
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.