Vacature

Pedagogisch medewerker 16+

Wil jij van betekenis zijn voor jongeren in hun fase naar zelfstandigheid? Weet jij als pedagogisch medewerker gemakkelijk aansluiting te vinden bij de doelgroep 16+ en weet jij een jongere in zijn/haar kracht te zetten? Zie dan onderstaande vacature voor ons logeerhuis 16+ in Scheveningen.

28-32 uur

Op het logeerhuis verblijven 15 jongeren van 16 tot 18 jaar oud, verdeeld over drie verdiepingen. De jongeren die op het logeerhuis 16+ verblijven, hebben ieder hun eigen verhaal, waarbij bijvoorbeeld sprake is van trauma en/of (complexe) systeem- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dit vraagt om maatwerk, een individuele maar ook netwerkgerichte aanpak en een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Toewerkend/terugwerkend naar een (veilig) thuis en een positief netwerk om op terug te kunnen vallen.

Voor het logeerhuis 16+ zijn wij opzoek naar een ervaren, betrokken, gediplomeerde collega die werkt vanuit het hart. Je weet het verschil te maken in het leven van een jongere en zijn/haar gezin van herkomst, staat stevig in je schoenen en je handelt de-escalerend. Je beschikt over een professionele basishouding en kunt achter het gedrag van een jongere kijken. Je vindt het belangrijk om samen te werken met ouders en verbinding te zoeken met het netwerk. Je weet hoe te handelen in een crisissituatie, bent stressbestendig en werkt gestructureerd. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn we nu al heel blij met je! Lees snel verder voor meer informatie over deze functie.

De functie

Iedere jongere heeft bij start van de plaatsing op het logeerhuis 16+ een betrokken ambulant hulpverlener, ook wel jongerencoach genoemd. De jongerencoach stelt samen met de jongere en de betrokkenen een toekomstplan op. Sommige jongeren hebben een maatregel vanuit de rechtbank, komen uit de gesloten jeugdzorg en hebben hierdoor behoefte aan structuur en regelmaat. Tegelijkertijd is het voor veel jongeren een uitdaging om zich aan afspraken te houden en regels na te leven, hierbij is een positieve benadering, een lange adem in combinatie met duidelijk kaders helpend.

Trajecten duren zo kort als mogelijk, je werkt doel- en resultaatgericht. Als pedagogisch medewerker 16+ ondersteun je de jongeren in het werken aan hun doelen, perspectief en toekomstplan. Denk hierbij aan de verschillende leefgebieden, zoals school of werk, vrije tijd en financiën. Je bent mede verantwoordelijk voor het creëren van een goede start bij de plaatsing en je maakt in overleg met de ambulant hulpverlener, ouders en/of verwijzer en de jongeren duidelijke afspraken. Denk hierbij aan thuismomenten, eetafspraken, logeerafspraken etc. Ook stel je het signaleringsplan op voor zowel op de groep als in de thuissituatie en maak je met de jongere een financieel plan en spaarplan, waarbij je afstemming zoekt met de ambulant hulpverlener.

Daarnaast onderhoud je het contact met de ouder(s) en voer je startgesprekken, evaluatiegesprekken en mentorgesprekken. Eens in de twee weken neem je deel aan de teamvergadering. Op het logeerhuis 16+ werk je samen met een ervaren team bestaande uit een gedragswetenschapper, praktijkbegeleider, pedagogisch medewerkers 16+ en nachttoezichthouders. Je richt je op de persoonlijke begeleiding en het leefklimaat op de groep en waar mogelijk in de thuissituatie; de ambulant hulpverlener is de regiehouder van het traject en de gedragswetenschapper is overstijgend betrokken op de inhoud.

Werktijden

Het werkrooster wordt ruim 2 maanden van te voren gemaakt. Je werkt van maandag t/m zondag wisselende diensten; dag (tussen en avonddiensten). Dagdienst: 07.45 tot 16.00 uur, tussendienst 12.00 tot 20.00 uur, avonddienst 15.00 tot 23.00 uur. In de nacht is er in dit logeerhuis 16+ een nachttoezichthouder aanwezig. Voor het rooster is het van belang dat je flexibel bent.

We vragen:

  • een afgeronde MBO-4 opleiding richting de jeugdzorg
  • werkervaring als jeugdzorgwerker D/pedagogisch medewerker in de jeugdzorg
  • kennis van de sociale kaart van regio Haaglanden
  • flexibele inzetbaarheid in verband met roosterdiensten

Dan krijg jij van ons:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk vanuit eigen inzicht en deskundigheid uit te voeren waarbij je het organisatiebeleid en de methodische kaders in acht neemt
  • Inschaling conform CAO jeugdzorg schaal 7 (€ 2.487,- en € 3.555,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) + ort-vergoeding voor als je op onregelmatige tijden moet werken
  • Recht op vakantietoeslag van 8%, een pensioenregeling via PFZW, reiskostenvergoeding, fietsplan en kortingen op verzekeringen
  • Eindejaarsuitkering van 8,3%, 200 verlofuren (bij 36 uur) en tegemoetkoming in de premie zorgverzekering van € 20,- bruto per maand
  • Volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen met trainingen via onze Jeugdformaat Academie, zoals motiverende gespreksvoering, de-escaleren van agressie en omgaan met hechtingsproblematiek etc.

Vragen of meteen solliciteren?

Stel je vragen aan Monique de Brakeleer, 06-50296434. Je motivatiebrief en CV kun je direct versturen via de knop ‘solliciteer’.

Planning

Je kunt op deze vacature reageren tot en met 26 maart 2023.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.