Vacature

Praktijkgerichte onderzoeker

Jeugdformaat is er voor kinderen, jongeren en hun ouders voor wie opgroeien en opvoeden een complexe opgave is, en die het op eigen kracht niet meer redden. We bieden hulp, zodat zij weer kansen krijgen, zich kunnen ontwikkelen en, met steun uit  hun omgeving, weer volop kunnen meedoen. We willen ons blijven ontwikkelen en leren van onze resultaten, om de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders effectiever te maken. Wil jij hieraan bijdragen als onderzoeker? Dan is dit jouw baan!

Zeer breed hulpaanbod

Jeugdformaat heeft een breed hulpaanbod: van preventie en lichte opvoedondersteuning tot hulp met verblijf in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis. We proberen daarbij altijd aan te sluiten bij wat er nodig is en te kijken naar wat er wel kan, op maat, en resultaatgericht.

Als onderzoeker maak je deel uit van de afdeling Beleid, Marketing en Communicatie. Deze afdeling ondersteunt onder meer de medewerkers en managers in de zorg op het gebied van kwaliteit en de ontwikkeling van de zorg met de bedoeling de kwaliteit en effectiviteit van de hulp aan kinderen, jongeren en ouders te verbeteren en te borgen.

Onderzoek naar de effectiviteit van onze zorg

Jeugdformaat doet al sinds 2005 onderzoek naar de effectiviteit van de hulp aan de hand van prestatie-indicatoren en kwaliteitsmetingen. In deze functie geef je het onderzoek naar de effectiviteit van de hulp verder vorm en je coördineert alle activiteiten daaromtrent. Je bent daarbij in staat om in hoofdlijnen inzichtelijk te maken welke resultaten behaald worden op een aantal landelijke outcome-indicatoren. Je voert verdiepende analyses uit naar onderwerpen die voor Jeugdformaat van belang zijn (b.v. differentiëren van resultaten voor verschillende doelgroepen).

Uitdaging

De uitdaging voor de onderzoeker ligt in de benutting en doorontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek: het vertalen van de waarde ervan naar de praktijk van de zorg, onze cliënten, hulpverleners en gedragswetenschappers én onze opdrachtgevers

Samenwerking

Je werkt hierbij samen met collega’s binnen en buiten de organisatie, zoals het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, landelijke kennisinstituten en expertisecentra, academische werkplaatsen, universiteiten, hogescholen en gemeenten. Ook werken we samen met ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen om hun perspectief mee te nemen.

De baan is afwisselend, maar dit ga je in ieder geval doen:

 • Analyseren en rapporteren van kwaliteits- en prestatie-indicatoren van de jeugdhulp
 • Opzetten, uitvoeren en rapporteren van evaluaties van diverse van onze hulpvormen
 • Bijdragen aan methodiekontwikkeling naar aanleiding van de evaluaties van de jeugdhulp en zo mogelijk het schrijven van aanvragen en beoordelingen van interventies voor de Erkenningscommissies Effectieve Jeugdinterventies
 • Samen met collega’s betrokken bij het kwaliteitsbeleid bijdragen aan de kwaliteitsbeoordeling van de organisatie en aan beleid dat de effectiviteit van de hulpverlening vergroot
 • Bijhouden van en communiceren over relevante (praktijk- en wetenschappelijke, landelijke en regionale) onderzoeken
 • Initiëren van relevant onderzoek binnen de organisatie en met partners van het Kennisnetwerk en de Academische Werkplaats
 • Deelnemen aan de interne expertgroep voor kwaliteitsontwikkeling en andere relevante overleggroepen binnen Jeugdformaat en het begeleiden van onderzoeksstages

4 redenen om voor Jeugdformaat te kiezen

 • Je komt te werken in een dynamische en innovatieve organisatie waarin je de mogelijkheid krijgt om het onderzoek en benutting ervan ten behoeve van de kwaliteit van de zorg door te ontwikkelen
 • Je hebt een betekenisvolle baan waarin je je met zo’n 800 collega’s dagelijks inzet voor betere jeugdhulp
 • Je krijgt de ruimte om je vindingrijkheid, creativiteit en initiatieven met ons te delen en verbeteringen door te voeren
 • Je kunt blijven werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling

Wat verwachten we van jou?

 • Een afgeronde wo-studie met een research master en/of een promotie in de sociale wetenschappen
 • Je hebt een visie op wetenschap in de praktijk
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • De kunst om de theorie met de praktijk te kunnen verbinden
 • Je hebt ervaring en affiniteit met verzamelen van data in de dagelijkse hulpverleningspraktijk, bespreken van onderzoeksuitkomsten met teams en hulpverleners, en hen adviseren voor verbeteracties
 • Ervaring en affiniteit met het schrijven van onderzoeksrapporten en factsheets voor diverse doelgroepen waaronder hulpverleners, jongeren en ouders
 • Kennis van en/of ervaring met jeugdhulp
 • Een proactieve en zelfstandige werkhouding en tegelijk goed kunnen samenwerken
 • Het vermogen te netwerken en te motiveren
 • Je hebt geen moeite met communiceren en uitleg geven aan verschillende doelgroepen

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een salaris van minimaal € 2.976,- en maximaal en € 4.471,- bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime dienstverband (36 uur) conform de CAO Jeugdzorg
 • Een jaarcontract (met uitzicht op een vast dienstverband) van 32 uur per week
 • Een vakantietoeslag van 8%, een pensioenregeling via PFZW, reiskostenvergoeding, een fietsenplan en kortingen op verschillende verzekeringen
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3%, 200 verlofuren (bij 36 uur), een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering van € 20,- bruto per maand en een gedeeltelijke doorbetaling bij opname van ouderschapsverlof
 • Volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen met cursussen en trainingen via onze Jeugdformaat Academie

Wil je bij Jeugdformaat werken, dan vragen wij een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Binnen Jeugdformaat streven wij naar een divers personeelsbestand. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen namelijk de denkkracht van Jeugdformaat vergroten.

Solliciteren

Zit je nu met een grote glimlach achter je scherm en denk je dit is dé functie voor mij? Wacht dan niet langer en solliciteer via de link. We zien jouw reactie graag tegemoet.

Voor vragen kun je terecht bij Hugo van Eijk (Bestuurssecretaris) via (06) 46 39 69 32.

Planning

Je kunt op deze vacature reageren tot en met 14 augustus 2022

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.