5 vragen aan een ambulant hulpverlener bij het CJG

Gepubliceerd op: 15 februari 2022

Werken als ambulant hulpverlener kan bij Jeugdformaat in veel verschillende gebieden. Zo zijn er ambulant hulpverleners pleegzorg, jongerencoaches en ambulant begeleiders op school en de daghulp. Ook kan je als ambulant begeleider vanuit Jeugdformaat gaan werken bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een initiatief vanuit de gemeente, maar de uitvoering van de hulpverlening wordt gedaan door ambulant begeleiders vanuit verschillende jeugdhulporganisaties waaronder Jeugdformaat. Wendy is een van de ambulant begeleiders die vanuit Jeugdformaat op het CJG werkt. Ze werkt op locatie Escamp in Den Haag. We stelden haar 5 vragen over haar werk.

Wendy, wat houdt jouw functie precies in?

‘Ik werk als ambulant begeleider binnen de specialisatie Complexe Jeugd en Opvoedkunde. Mijn functie heet Gezinscoach. Ik begeleid gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waar complexe opvoedvraagstukken spelen. Bijvoorbeeld kinderen en/of ouders met mogelijke GGZ-problematiek, kinderen die thuis de baas zijn of kinderen die in contact met de politie zijn geweest. Ik ga dan samen met het gezin de zorgbehoefte in kaart brengen: hoe loopt de opvoeding? Hoe loopt de ontwikkeling van het kind? Waar zijn ouders en de jeugdige tevreden over? Waar lopen ouders en de jeugdige tegenaan? Wat hebben ze qua hulp al geprobeerd?

Samen met het gezin maak ik een gezinsplan. We formuleren daarin doelen waar het gezin aan wil werken. Bijvoorbeeld zorgen voor meer structuur, grenzen aangeven, emotieregulatie en positief opvoeden. Ook brengen we de communicatie binnen het gezin in kaart, bespreken we of ouders kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van het kind en onderzoeken we wie uit het netwerk zou kunnen ondersteunen.

In principe ben ik zo’n 6 á 9 maanden betrokken. Nadat het onderzoek is afgerond, dat bestaat uit gesprekken met ouders en jeugdige, contact met scholen en eventuele bestaande betrokken hulpverlening, kijken we welke hulpverlening het beste aansluit bij de hulpvraag van het gezin. Daarna begeleiden we een gezin in die richting en starten we het hulpverleningstraject op. Na het traject hopen we dat het gezin op eigen kracht verder kan, eventueel nog met hulp van het netwerk of een hulpverleningsinstantie.’

Hoe ziet jouw week bij het CJG eruit?

‘Binnen het CJG werken we als collega’s veel samen. Ieder heeft zijn eigen specialisatie, zoals Veiligheid en Bescherming, Welzijn, LVB en Multiproblem. Een keer per week vergaderen we en bespreken we casuïstiek. Collega’s en gedragswetenschappers geven dan tips. Zo kun je bijvoorbeeld een casus inbrengen met de vraag: wat is mijn volgende stap, wat heeft prioriteit, wat is mijn grootste zorg, welke informatie mis ik nog om een compleet beeld te kunnen krijgen? Ook heb ik geregeld een caseloadbespreking met een gedragswetenschapper, waarin ik al mijn casussen bespreek op inhoud.

Verder ga ik veel langs bij gezinnen thuis of doe ik de begeleiding via een videogesprek. Ik ben veel in contact met de gezinnen, maar ook met verschillende zorgaanbieders. Het kan bijvoorbeeld ook dat er al veel hulpverleningsorganisaties betrokken zijn bij het gezin en dat je dan meer een coördinerende rol vervult als gezinscoach. Je achterhaalt bijvoorbeeld hoe het kan dat de zorgen nog steeds aanwezig zijn terwijl er al veel hulp betrokken is. Werken de betrokken hulpverleners samen? Is het wel de juiste hulp? Wordt de kern van het probleem wel aangepakt, of missen we bepaalde soort hulp waardoor de zorgen blijven bestaan?’

Welke casus maakte indruk op je en zal je niet snel vergeten?

‘Dat was een gezin met een moeder en twee jonge kinderen. De moeder had paniekaanvallen en sociale angsten: ze zag alles om haar heen als een bedreiging. Haar kinderen hadden driftbuien, waren druk en moeilijk te begrenzen. Met hulp van mij zag ze in dat ook zij hulp nodig had, omdat haar eigen gedrag veel invloed had op het gedrag van de kinderen. Ook gingen we werken aan een duidelijke dagstructuur en werkten we aan consequent zijn. En we creëerden een beloningsprogramma met de kinderen.

Verder betrokken we ook het netwerk en kreeg de vader van de kinderen langzaamaan een grotere rol, waardoor moeder meer tot rust kon komen en niet meer het gevoel had er alleen voor te staan. Toen we het traject afsloten, stond het gezin sterk. Ze waren van ver gekomen, maar ze konden op eigen kracht verder. Echt een succesverhaal.’

Waarom ben je bij Jeugdformaat komen werken?

‘De manier van werken bij Jeugdformaat past bij mij: zelfstandig en autonoom, maar met leidinggevenden die altijd voor je klaar staan als je aan de bel trekt. Die vrijheid en zelfstandigheid vind ik prettig. Er zijn veel mogelijkheden om te werken als ambulant begeleider bij Jeugdformaat: als deze plek me niet meer bevalt, kan ik makkelijk verder kijken wat op dat moment wel bij mij past. Bovendien werkt mijn man ook bij Jeugdformaat en ook hij is heel tevreden. Dus al met al was het geen ingewikkelde keuze.’

Hoe is de sfeer bij het CJG?

‘Ik vind het een fijne werkplek. Nu in coronatijd werken we vaker vanuit huis en gaan overleggen digitaal. Dat is jammer: voor coronatijd was het altijd druk op kantoor en voelde je je meer verbonden met je collega’s. Hopelijk komt dat snel terug als corona voorbij is. Collega’s onderling staan graag klaar voor elkaar en zijn altijd behulpzaam. Het zijn collega’s die sterk in hun schoenen staan. Dat moet wel bij het werk dat wij doen, want ook wanneer ouders niet open staan voor hulp (en je maakt de inschatting dat hulp wel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind), moeten we ouders dat wel duidelijk maken en kunnen we het dossier niet afsluiten bij het CJG. Ook de methodiek en visie op hulpverlening vanuit het CJG sluiten bij mij aan. We werken vanuit de methode Signs of Safety en we proberen niet te oordelen, maar het gezin in haar kracht te zetten. We stellen open vragen en laten het gezin zoveel mogelijk zelf formuleren wat nodig is en waar ze hulp bij nodig hebben. Dat vind ik mooi.’

Heb jij interesse om bij ons te komen werken als ambulant hulpverlener?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.