6 redenen waarom jij als pleegzorgbegeleider bij Jeugdformaat wil werken

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Bij elke pleegzorgplaatsing is een pleegzorgbegeleider betrokken. Of beter gezegd: de pleegzorgbegeleider is de spin in het web. Hij of zij begeleidt alle partijen rondom een plaatsing. Het team van pleegzorgbegeleiders bij Jeugdformaat breidt uit. Iets voor jou? Collega Naomi noemt 6 redenen waarom zij zo graag werkt als pleegzorgbegeleider.

#1 Het werk is veelzijdig

‘Mijn week is altijd weer anders en ik doe veel verschillende dingen. Als pleegzorgbegeleider doe je bijvoorbeeld veel huisbezoeken. Ik kom thuis bij mensen van alle achtergronden en culturen en leer hen kennen. De gastvrijheid stelt nooit teleur: verse Turkse broodjes, Marokkaanse thee en cake. Ook doe ik begeleide bezoeken tussen kinderen die niet meer thuis wonen en hun ouders. Daarnaast werk ik op  verschillende kantoorlocaties van Jeugdformaat om te overleggen met collega’s van bijvoorbeeld bemiddeling en matching, ambulante spoedhulp en het aanmeldteam. En als ik vooral administratie of telefonische afspraken heb, kan ik ook kiezen om een dagje thuis te werken.’

#2 Je verbindt en helpt het hele systeem

‘Als pleegzorgbegeleider heb je contact met veel verschillende mensen en partijen: ouders, pleegouders, kinderen, pleegkinderen, opa’s, oma’s, broers, zussen, tantes, buurvrouwen, school, andere hulpverleners. Want: we kunnen het kind het beste helpen als we het hele systeem meenemen. Daar staat Jeugdformaat echt voor, en ik persoonlijk ook: dat het kind, ook al kan het niet meer thuis wonen, in een zo onverdeeld mogelijke wereld opgroeit. Dus dat ouders en pleegouders goed samenwerken, in het belang van het kind. Zo heeft het kind minder loyaliteitsconflicten en werkt iedereen mee aan een veilige en fijne situatie om op te groeien en te ontwikkelen. Ik mag daarin de spil zijn, en iedereen verbinden en ondersteunen. Zo kan ik bijvoorbeeld ook aanbieden dat het gezin systeemtherapie of traumabehandeling krijgt. Ik heb een heel team om me heen van gedragswetenschappers en ambulant hulpverleners. Samen ondersteunen wij niet alleen het kind, maar het hele systeem.’

#3 Veel intervisie en warm team

‘Binnen ons team van pleegzorgbegeleiders ligt veel focus op intervisie. Dat is nodig: je hebt soms heftige casussen of confronterende gesprekken die echt nog een tijdje blijven hangen. Het is dan heel fijn om dat van je af te praten met collega’s. Elke donderdag hebben we een teamvergadering. We bespreken afwisselend casuïstiek of doen intervisie. Eens per zes weken wordt dat begeleid door een coach. Ik heb zelf ook nog een individuele coach vanuit Jeugdformaat, dat is optioneel. Met haar doe ik focusing, ik merk dat dat mij helpt. En als je nieuw bent, kom je ook nog in een coachingsgroep voor nieuwe collega’s. Het klinkt nu misschien veel, dat valt mee hoor. Maar het is belangrijk om te reflecteren en goed voor jezelf te zorgen. Net als dat je genoeg water drinkt op een dag.’

#4 Je kan doorstromen naar andere functies

‘Jeugdformaat is een grote organisatie en biedt veel verschillende hulpvormen. Stel dat ik over een tijd uitgekeken ben bij pleegzorg, dan kan ik als jeugdhulpverlener doorstromen naar een andere hulpvorm. Hiervoor werkte ik bijvoorbeeld als begeleider op een woongroep, dat kan bij Jeugdformaat ook. Als ambulant hulpverlener kan ik ook nog doorgroeien naar ambulante spoedhulp of voorkomen uithuisplaatsing. Of ik kan richting jongerencoaching gaan, of schoolmaatschappelijk werk, of hulp aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen.’

#5 Veel kansen voor opleiding

‘Met mijn manager heb ik meerdere keren per jaar een evaluatiemoment. Daarin bespreken we, naast hoe het gaat, ook waarin ik wil ontwikkelen. Dit is persoonlijk en deels je eigen verantwoordelijkheid: hoeveel wíl je leren? Vanuit de Jeugdformaat academie is er een groot trainingsaanbod. Ik ga nu een post-HBO opleiding tot systeemwerker volgen. En ik volg de training Slapende Honden Wakker Maken, over hoe je kinderen voorbereidt op traumabehandeling. Maar er is nog veel meer: trainingen over hechting, trauma, weerbaarheid, loverboys, ga zo maar door.’

#6 Je werkt vanuit je hart

‘In deze baan is het zo belangrijk om écht naar mensen te luisteren. Zonder voor hen in te vullen, zonder te oordelen en met veel compassie. Elke casus is anders en elk mens is anders. Je werkt veel met ouders die zelf ook problematiek hebben meegemaakt in hun jeugd. Zij gunnen hun kinderen een betere jeugd dan zij zelf hebben gehad, maar dit lukt hen niet altijd op eigen kracht. Hoe mooi is het om hierin naast ze te staan en ze echt te helpen, vanuit verbinding, vanuit je hart. In het begin dacht ik echt: het is zo complex, ik ga dit niet kunnen. Maar je rolt er vanzelf in. Gun jezelf daarvoor ook de tijd. En weet: een warm team staat altijd klaar om je te helpen en mee te denken. ’

Wil jij meer lezen over deze functie of direct solliciteren?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.