Aangescherpte maatregelen (15 maart) en hulp van Jeugdformaat

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als de landelijke maatregelen worden aangepast, laten wij hier zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor de hulpverlening en locaties van Jeugdformaat. 

Donderdag 12 maart en zondag 15 maart heeft het kabinet extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Wij proberen de hulp aan jeugdigen en gezinnen voort te zetten. Voor onze hulpverleners geldt dat als zij geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in een risicogebied zijn geweest en niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, zij zich in blijven zetten om hulp te verlenen.

De continuïteit van hulp aan de meest kwetsbare jeugdigen heeft onze prioriteit. Onze uitgangspunten bij het voortzetten of het starten van onze hulp in deze periode zijn veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers.

De maatregelen die het kabinet genomen heeft, hebben impact op onze hulp.

Ambulante hulp wordt voortgezet

Afspraken zullen de komende periode vaker telefonisch of digitaal plaatsvinden. Dat doen we alleen als dat kan. Is dat niet mogelijk, dan gaat de afspraak zoals gepland met de hulpverlener gewoon door. We vragen wel of ouders als hun kind(eren) of zij zelf gezondheidsklachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts vooraf telefonisch contact met de hulpverlener op te nemen. Op dat moment wordt dan in overleg bekeken wat de beste manier is om de hulp door te laten lopen.

Ambulante spoedhulp blijven we leveren

Uitgangspunt is dat Jeugdformaat samen met het Crisis Interventie Team zorgt voor een oplossing om tot een plan te komen waarin de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd is.

Daghulpgroepen sluiten (per 18 maart)

De daghulpgroepen van Jeugdformaat zullen, in lijn met de kinderopvang en scholen, sluiten. Dinsdag 17 maart zijn de daghulplocaties nog geopend. In die dagen maken medewerkers samen met ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer per kind een plan op maat voor de komende periode, in ieder geval tot en met 6 april. Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht om kinderen die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben, niet naar de groep te brengen. Wanneer een kind op de daghulp klachten zoals hierboven genoemd heeft, kan de medewerker besluiten dat het kind opgehaald dient te worden.

Pleegzorg wordt gecontinueerd

Opvang in de pleegzorg wordt gecontinueerd. Nu de kinderopvang en scholen gesloten zijn, zijn jeugdigen in veel gevallen overdag thuis in de pleeggezinnen. Pleegouders worden ondersteund waar nodig.

Gezinshuizen en blijven open

Voor jeugdigen die begeleiding krijgen in onze gezinshuizen geldt dat deze locaties open blijven en de hulp aan de jeugdigen wordt voortgezet. Nu de kinderopvang en scholen gesloten zijn, zijn jeugdigen in veel gevallen overdag thuis in het gezinshuis. Gezinshuisouders worden ondersteund waar nodig.

Amv-locaties blijven open

Voor jeugdigen die begeleiding krijgen in onze amv-locaties geldt dat deze locaties open blijven en hulp aan de jeugdigen wordt voortgezet.

Logeerhuizen blijven open

De logeerhuizen van Jeugdformaat sluiten niet. De sluiting van de scholen zal ervoor zorgen dat er meer jongeren overdag op de groep verblijven. Medewerkers maken samen met ouder(s)/verzorger(s), de jongere en de verwijzer een plan op maat voor de komende periode in ieder geval tot en met 6 april. Uitgangspunt is dat jongeren als dat kan (tijdelijk) thuis of in het netwerk zal overbruggen, mits de veiligheid gewaarborgd is.

Kenniscentrum Kind en Scheiding spreekuren per telefoon of digitaal

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding heeft de fysieke spreekuren tot en met 6 april geannuleerd. Medewerkers van het Kenniscentrum Kind en Scheiding blijven bereikbaar per telefoon, app en mail.

Schoolformaat zoveel mogelijk hulp op afstand

Medewerkers van Schoolformaat zullen de hulp aan kinderen en jongeren, ondanks de sluiting van de scholen, zoveel mogelijk (op afstand) voortzetten.

Als er in de komende tijd wel medewerkers of cliënten van Jeugdformaat besmet zijn, met het coronavirus, dan informeren wij ouders/verzorgers van cliënten zo snel mogelijk over wat de maatregelen zijn die we nemen in overleg met de GGD. 

Tips voor hoe u het gesprek over corona aan kunt gaan met (jonge) kinderen, vindt u in het document dat door de collega's van Cardea is opgesteld: Wat vertel je kinderen over het coronavirus.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.