Collega's Ingrid en Lars: ‘Jeugdzorg, volwassenenzorg en opvoeding zien wij niet los van elkaar’

Gepubliceerd op: 28 november 2023

Vanuit Beter Thuis, werken collega’s met verschillende expertises samen in één team. Met de expertise op het gebied van verstandelijke beperking (Ipse de Bruggen), kind- en jeugdpsychiatrie (Youz) en complexe opvoedondersteuning (Jeugdformaat) bieden we een integrale aanpak aan voor gezinnen met verschillende problematieken. Reakt draagt zorg voor een stuk maatschappelijke ondersteuning. Collega’s Ingrid en Lars delen hun ervaring bij het Beter Thuis team. 

Nauwe samenwerking en korte lijntjes 

Beter Thuis is een van de weinige hulpvormen die jeugd-, volwassenenzorg en opvoeding niet los van elkaar zien. ‘We werken binnen het team van Beter Thuis vanuit verschillende expertises,’ vertelt Lars. ‘Dat maakt het aanbod heel divers en er is veel kennis in huis om de gezinnen te helpen. Maar dat maakt het ook uitdagend wat betreft de interne samenwerking. Het is binnen ons Beter Thuis-team belangrijk dat we de verschillende disciplines geregeld met elkaar afstemmen om een totaalpakket aan te kunnen bieden aan het gezin. Deze afstemming is van groot belang om de gezinnen integraal te kunnen helpen, waarin we zien dat dit uiteindelijk mooie resultaten op kan leveren.’ 

Ingrid: ‘We werken nauw samen rondom een gezin en de lijntjes zijn kort. We bekijken wat er nodig is aan diagnostiek, onderzoek en stemmen de behandelingen op elkaar af. Ook werken we veel samen met externe partijen. We besteden vaak ook tijd aan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of schuldsanering, wat ondersteuning biedt op andere gebieden Onze hulp is intensief, gericht op het hele gezinssysteem en outreachend.’

Verbinding maken met het gezin 

Lars: ‘Vaak worden gezinnen bij Beter Thuis aangemeld vanwege problemen die bij de kinderen of jongeren spelen. Het loopt bijvoorbeeld mis op meerdere leefgebieden bij het gezin i.p.v. bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie. In mijn functie als ambulant behandelaar kom ik vaak wekelijks bij de gezinnen thuis. In deze rol als ambulant behandelaar probeer ik vanuit verbinding met het gezin een positieve verandering teweeg te brengen. Samen met ouders of jongeren zoeken we als team naar verandermogelijkheden en benoemen we vanuit de verbinding met het gezin patronen. Daarnaast zijn wij binnen Beter Thuis als ambulant behandelaren vaak de verbinding van thuis bij het gezin naar de behandelaren bij ons op kantoor.  

Handvatten voor docenten 

Ingrid: ‘We komen ook op scholen en geven handvatten aan docenten hoe ze om kunnen gaan met bepaalde situaties. Ons werk is ontzettend divers, en dat is prachtig. Sommige gezinnen vinden het prettig om vaste contactmomenten te hebben, maar hierin zijn wij altijd flexibel en we passen onze contactmomenten aan naar behoefte van de gezinnen wat betreft plaats en tijd. Het kan zijn dat  sommige jongeren niet eens uit bed kunnen komen. Het lukt ook niet altijd meteen, maar ik sta er morgen weer. Het vergt een lange adem en veel geduld. Het draait om het opbouwen van sterke verbindingen en het vinden van aansluiting, vanuit onszelf.’

Kleine successen vieren 

Ingrid en Lars delen hun ervaring over een gezin dat ze samen langdurig hebben begeleid. Ingrid: ‘Het gezin had te maken met een overbelaste moeder, verslaving en autisme. We hebben het gezin kunnen helpen door praktisch te ondersteunen in de thuissituatie, systeemtherapie in te zetten en voor elk gezinslid een persoonlijke behandeling. Het was een intensief proces, maar uiteindelijk ging het stap voor stap beter. Een tijdje terug kregen we een mail van de moeder van het gezin waarin stond dat het enorm goed gaat met het gezin. Dit soort successen vergen veel tijd en geduld, maar het is absoluut de moeite waard. We vieren kleine successen, hoewel we altijd streven naar meer.’

Lars: ‘Het is soms lastig om verbinding te maken met een gezin. Zo zijn ons geregeld al een hele hoop hulpverleners voorgegaan en kan het vertrouwen in de hulpverlening helemaal weg zijn. Dit maakt soms dat er boosheid bij ouders is of angst, wat het lastig maakt om vertrouwen op te bouwen. We proberen zo veel mogelijk naast de ouders en kinderen te staan, zelfs als het moeilijk is. We proberen de boosheid te begrijpen en werken eraan om een veilige omgeving te creëren. We bieden vanuit verschillende invalshoeken hulp en werken met het hele gezin en het team samen om het beste resultaat te behalen.’

Gezamenlijk werken aan het welzijn van een gezin 

Lars is trots op het feit dat Beter Thuis jeugd- en volwassenenzorg verbindt. Lars: ‘Ik ben er trots op onderdeel te zijn van een team dat vanuit verschillende invalshoeken samen werkt aan herstel van het gewone leven van een gezin dat vastloopt. De samenwerking met het team, de veelzijdigheid en het schakelen in nieuwe situaties, daar haalt Ingrid het meeste plezier uit.

Wil je meer weten over de hulp vanuit Beter Thuis?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.