De Tweede Kamerverkiezingen en plannen voor jeugdhulp

Binnenkort mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s staan vol standpunten, ook over jeugdzorg. Maar wat zeggen de partijen daar precies over? We delen een PDF van Jeugdzorg Nederland met standpunten en fragmenten uit verkiezingsprogramma’s over jeugdzorg. En onze zorgdirecteur Iraida Ishaak en voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt delen wat zij belangrijke focuspunten vinden voor het nieuwe kabinet.

Iraida Ishaak, zorgdirecteur bij Jeugdformaat, vindt het vooral belangrijk dat het nieuwe kabinet ‘de gemeenten de opdracht geeft om vanuit een uitgedragen visie op de uitvoering van de Jeugdwet toe te werken naar een betaalbaar stelsel dat garant staat voor continuïteit en kwalitatief goede zorg.’ Ishaak doelt hiermee op de transformatie in de jeugdhulp die sinds 2015 begon. De Jeugdwet verving toen de oude Wet op de jeugdzorg, en de jeugdhulp werd overgeheveld naar de gemeenten in plaats van het te organiseren vanuit een landelijk orgaan.

Nieuw stelsel

Het idee van deze nieuwe Jeugdwet was een effectiever jeugdstelsel, maar de praktijk laat zien dat het huidige stelsel nog niet optimaal functioneert. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken, en Ishaak hoopt dat het nieuwe kabinet dit thema hoog op de agenda houdt. ‘Ook hoop ik dat het nieuwe kabinet zorgdraagt voor voldoende capaciteit om wachtlijsten te voorkomen en aandacht heeft voor het personeelstekort in de sector,’ voegt Ishaak nog toe.

Jeugdhulpplicht

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, zegt in een opinieartikel: ‘Het is tijd voor de landelijke politiek om de juiste keuzes te maken en daarmee te kiezen voor een betere jeugdzorg. Bijvoorbeeld als het gaat om de overgang naar volwassenheid voor jongeren in de jeugdzorg. Een van die keuzes is dat jongeren makkelijker langer gebruik kunnen maken van jeugdhulp.’ Spigt doelt hiermee op het feit dat gemeenten voor jongeren tot achttien jaar een jeugdhulpplicht hebben, maar voor jongeren vanaf achttien jaar niet meer. Hierdoor krijgen jongeren na hun achttiende verjaardag soms niet meer de hulp die ze daarvoor wel kregen, of mogen ze niet meer verblijven op hun woonlocatie. 

Verlengde jeugdhulp

Het bieden van verlengende hulp is wel mogelijk, ‘maar jongeren zijn afhankelijk van gemeenten die daaraan willen meewerken. Bovendien moet een jeugdzorgprofessional dan eerst heel goed onderbouwen wáárom het nodig is dat verlengde jeugdhulp wordt ingezet, een administratieve last die overbodig is als je bedenkt dat verandering van leeftijd niet bepaalt of hulp (langer) nodig is.’ Spigt roept het nieuwe kabinet op om dit op landelijk niveau te regelen.

Jeugdzorg Nederland heeft een PDF gemaakt over wat de partijen in hun programma’s zeggen over jeugdzorg.

Ervaringsverhalen van mensen in de jeugdzorg vind je hier:

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.