De voordeur van Jeugdformaat: het Aanmeldteam

Sinds een jaar heeft Jeugdformaat één centrale voordeur: het Aanmeldteam. Vanaf 1 januari 2020 faciliteren zij alle aanmeldingen voor hulp van Jeugdformaat. Het team bestaat uit acht ervaren medewerkers met ieder hun eigen expertise binnen de jeugdhulp. Ze kijken met een brede blik naar wat een jeugdige nodig heeft zodat de best passende hulp wordt ingezet.

Het Aanmeldteam staat elke dag klaar om vragen te beantwoorden, mee te denken en aanmeldingen op een efficiënte manier te verwerken. Zo wordt de juiste hulp zo snel mogelijk gestart. Dagelijks staan de medewerkers van het Aanmeldteam in contact met o.a. lokale jeugdteams, gezinsvoogden, politie, huisartsen, medisch specialisten, externe hulpverleners en collega’s. Allemaal delen zij dezelfde intentie en verantwoordelijkheid: snel de beste zorg leveren. Een goede samenwerking tussen de verwijzers en het Aanmeldteam is hierin essentieel.

Achtergrond in de jeugdhulp

Daisy, een medewerker van het Aanmeldteam die hiervoor als ambulant hulpverlener werkte, vertelt: ‘Het werken als hulpverlener vond ik ontzettend mooi, maar ook zwaar. Ik was zo’n hulpverlener die alles mee naar huis nam. Daarom heb ik de stap gemaakt naar het Aanmeldteam. Daar kan ik veel cliënten helpen, maar ben ik minder persoonlijk betrokken en kan ik mijn ervaring op een andere manier inzetten in het belang van jeugdigen.’ Over de kracht van het Aanmeldteam vertelt ze: ‘Als team staan we sterk: we kunnen vragen goed beantwoorden en aanmeldingen meteen koppelen aan het team dat de juiste hulp kan geven. Bij elke hulpvraag denken we mee: wat is hier passend? Waar is behoefte aan? En wat is de vraag áchter de vraag?’

Meedenken en maatwerk

De medewerkers van het Aanmeldteam proberen op deze manier al vanaf het eerste telefoontje maatwerk te leveren. Medewerker Linda vertelt: ‘Jeugdformaat heeft een breed aanbod en daardoor kunnen we doorgaans goed inspelen op de vraag. We zeggen zo weinig mogelijk ‘nee’, eigenlijk alleen als de vraag onze expertise overstijgt, zoals zware psychiatrie. En ook dan denken we graag mee met de aanmelder. Als blijkt dat een jeugdige of ouder hulp nodig heeft die Jeugdformaat niet kan bieden, benaderen we andere zorgaanbieders, zodat de hulp gezamenlijk vormgegeven wordt. Bij een aanmelding vragen we naar de informatie die noodzakelijk is om te starten. Zo kijken we naar wat nodig is en begeleiden cliënten direct in de juiste richting, zodat ze zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.’

De juiste hulp

Iraida Ishaak, zorgdirecteur bij Jeugdformaat, vertelt: ‘Elk kind moet zo snel mogelijk de hulp krijgen die noodzakelijk is. Naast ons aanbod vinden wij het belangrijk om maatwerk te leveren. De hulp moet efficiënt en effectief zijn en waar nodig werken we samen met andere organisaties om aan de hulpvraag te voldoen.’ Xander Scholte, manager van het Aanmeldteam, vertelt: ‘Het Aanmeldteam heeft in een korte tijd enorme stappen gemaakt, daar ben ik trots op. Nu komt de tijd van bestendigen en zorgen dat we elke dag bijleren en verbeteren in het belang van de cliënt.’

Informatie en contact

Sinds de start van het Aanmeldteam is de doorlooptijd van een aanmelding met twee tot zes weken verkort. De hulpvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Spoedhulp verloopt niet via het Aanmeldteam, maar via de piketlijn ambulante spoedhulp. Heb jij een vraag over een moeilijke casus, wil je een cliënt doorverwijzen, of wil je iets anders vragen over de hulp van Jeugdformaat? 

Bel dan met het Aanmeldteam via 088-3520000.

Ervaringen met het Aanmeldteam:

Medewerker van Veilig Thuis: ‘Het overleg met het Aanmeldteam is goed verlopen, er is positief contact. Ik was positief verrast over het plan wat na de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD)-intake door het Aanmeldteam aangeboden werd. Met dit voorstel ondervangen we nu in 1 keer alles.’

Jeugdconsulent van de gemeente: ‘De aanmelding via het Aanmeldteam verliep soepel, we zijn er positief over. Er is door mijn collega’s contact geweest met het Aanmeldteam voordat we hebben aangemeld en ook erna. Het Aanmeldteam bevraagt en denkt mee wat de nodige inzet is. We hadden al wel een idee wat er moest gebeuren in het gezin, maar het Aanmeldteam geeft hier richting aan.’

Meer weten over de hulpvormen die Jeugdformaat biedt?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.