Duurzame terugkeer naar huis voor uithuisgeplaatste kinderen

Gepubliceerd op: 07 februari 2024

Het succesvolle pilotproject Simba Familiezorg van SOS Kinderdorpen heeft aangetoond dat meer kinderen na een uithuisplaatsing duurzaam kunnen terugkeren naar hun ouder(s). Simba Familiezorg is het resultaat van een samenwerking tussen diverse partners in de jeugdzorg en biedt een innovatieve aanpak van ondersteuning voor gezinnen. De missie is om, mede door de inzet van Simba Familiezorg, kinderen minder vaak uit huis te plaatsen, kinderen hun (familie)relaties te laten behouden en na een uithuisplaatsing samen met de ouder(s) toe te werken naar een duurzame terugkeer van kinderen naar huis. 

Een duurzame thuissituatie voor kinderen

Wanneer kinderen door een onveilige gezinssituatie (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, is het waar mogelijk essentieel dat familiebanden blijven bestaan. In de meeste situaties is het voor het welzijn van kinderen belangrijk dat de band met hun ouder(s), broers of zussen behouden wordt of zelfs (met familiegerichte ondersteuning) wordt versterkt. Het behouden van familiebanden kan ervoor zorgen dat de emotionele schade bij kinderen niet nog verder oploopt. Simba Familiezorg is een innovatieve aanpak van ondersteuning voor gezinnen, waarbij intensief wordt samengewerkt met het betrokken netwerk van het kind. Ouders krijgen zoveel mogelijk de regie, terwijl hulpverleners flexibel inspelen op de behoeften van het gezin. Wanneer een kind na de uithuisplaatsing weer bij de ouder(s) woont, worden gezinnen op continue basis begeleid, met als doel een duurzame thuissituatie voor de kinderen te waarborgen. 

Positieve resultaten

Het oorspronkelijke doel van de pilot was dat 60% van de kinderen naar huis terugkeerden, maar de resultaten zijn aanzienlijk positiever. Er werd namelijk voor 93% van de gezinnen in de pilot terugkeer gerealiseerd. 

Het behouden van familierelaties

Simba Familiezorg is het resultaat van een samenwerking tussen diverse partners in de jeugdsector. Het is de missie om, mede door de inzet van Simba Familiezorg, kinderen minder vaak uit huis te plaatsen, kinderen hun (familie)relaties te laten behouden en bij een uithuisplaatsing toe te werken naar een duurzame terugkeer van kinderen naar huis: “Familiehereniging- en versterking betekent veel voor het welzijn en de toekomst van gezinnen én voor de maatschappij. Als meer gezinnen zelfstandig verder kunnen, dan is er minder zware jeugdzorg nodig.” Het is de kracht van het dagelijkse familieleven, de liefde, bescherming en zorg, die de basis vormen voor de gezonde ontwikkeling van een kind en bijdragen aan een kansrijke toekomst. Simba Familiezorg doet er alles aan zodat een kind later kan zeggen: “Mijn ouders hebben zo maximaal mogelijk plek en aandacht gehad in mijn leven en opvoeding.” 

Samenwerken

De samenwerkende partners zetten zich actief in om Simba Familiezorg meer in te zetten binnen hun eigen jeugdzorgorganisaties. Dit doen zij onder andere door terugkeer naar huis als einddoel te nemen, broers en zussen samen te plaatsen bij een uithuisplaatsing, ouders zoveel mogelijk een ouderrol te laten vervullen en intensieve nazorg te bieden wanneer een kind weer thuis woont.

De partners nodigen geïnteresseerden uit om samen te verkennen hoe gezinnen met behulp van Simba Familiezorg vaker herenigd en versterkt kunnen worden. Ze roepen op tot samenwerking en delen graag hun ervaringen, zowel successen als leermomenten, om deze werkwijze bekender te maken en te verspreiden op lokaal en landelijk niveau. Ben jij geïnteresseerd in de werkwijze van Simba Familiezorg? Neem vooral eens een kijkje op Simbafamiliezorg.nl. 

Vragen

Voor verdere informatie over Simba Familiezorg kunt u contact opnemen met Henk Jonker via onderstaande contactgegevens: 

De Glind via contactgegevens:
0342-45 90 30 info@jeugddorpdeglind.nl
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.