"Je bent als pleegouders met zijn allen verantwoordelijk"

Zo kijkt Maartje tegen het pleegouderschap aan. Toen ze werd gevraagd om pleegouderbuddy te worden voor nieuwe pleegouders heeft zij hier volmondig ja op gezegd. 


Vol overtuiging heeft Maartje er ongeveer acht jaar geleden voor gekozen om weekendpleegouder te worden. Als kind van ouders die pleegkinderen opvingen, was de gedachte om ook pleegouder te worden altijd aanwezig. “Het is goed en interessant om uit je eigen vertrouwde bubbel te stappen”, zegt Maartje. Ze ervaart hierdoor dat haar gewone dagritme, niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “Het is boeiend om te ontdekken hoe het bij een ander werkt.”

“Pleegouder zijn vergroot mijn wereld”

Een goede reden om pleegouderbuddy te worden

Toen Maartje gevraagd werd om pleegouderbuddy te worden, vond zij dit direct een leuk idee. “Het is voor startende pleegouders erg fijn om een laagdrempelige vraagbaak te hebben. Ik had bij de eerste plaatsing allerlei vragen, waarvoor je niet naar de pleegzorgbegeleider gaat. Dan is het fijn als je deze kunt stellen aan een andere pleegouder, iemand die snapt waar je tegenaan loopt.”

Maartje vindt het ook erg leuk om andere pleegouderbuddy’s te spreken. “Het is interessant om hun ervaringen te horen, juist ook die van pleegouders die andere vormen van pleegzorg bieden, zoals crisispleegzorg.” Volgens Maartje vinden alle pleegouders een plaatsing spannend. “Ze willen allemaal het allerbeste voor het kind, maar hoe?”

“Er voor ze zijn, is voldoende”

“Ik leg steeds aan nieuwe pleegouders uit dat ze bij plaatsing geen cadeaus hoeven te kopen, maar dat er gewoon zijn voldoende is. Ze willen ook vaak weten hoe je er als pleegouder voor kunt zorgen dat kind zich veilig voelt”, zegt Maartje. “Ze vragen hoe ze om moeten gaan met broertjes en zusjes die niet bij hen in het gezin komen of met bijvoorbeeld jaloezie van hun eigen kind.” Sommige vragen kan Maartje niet beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer beide pleegouders een visieverschil of juridische vragen hebben. Zeker dit laatste is een onderwerp dat thuis hoort bij de pleegzorgbegeleider. 

“Het is belangrijk om als pleegouderbuddy je grenzen te bewaken en in te schatten of het nog passend is om als buddy een vraag te beantwoorden. Soms is het beter om door te verwijzen naar de pleegzorgbegeleider. In de praktijk kan dit lastig zijn. Het komt voor dat je met elkaar in gesprek bent en dan gaandeweg bij vragen komt die bij de pleegzorgbegeleider horen. Als buddy ben je er feitelijk voor de praktische dagelijkse vragen, maar ook om een luisterend oor te bieden.” 

Heb je vragen dit onderwerp, of ben je pleegouder bij Jeugdformaat en wil je zelf contact met een pleegouderbuddy willen krijgen, of pleegouderbuddy willen worden? Neem dan contact op met Monique Duijndam, tel. 070- 3512751 of mail: m.duijndam@jeugdformaat.nl

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.