Jeugdformaat academie vergroot in 2022 het (gratis) trainingsaanbod in Den Haag

Gepubliceerd op: 12 januari 2022

Goed nieuws voor de Jeugdformaat academie: dankzij een verkregen subsidie vanuit de gemeente kan de academie haar activiteiten in Den Haag nog verder uitbouwen. In 2022 zal onder andere het trainingsaanbod worden uitgebreid met extra trainingen op het gebied van weerbaarheid van jeugdigen. Een aanzienlijk deel van het trainingsaanbod wordt gratis aangeboden. 

Op eigen kracht verder

De subsidieregeling ‘preventie en participatie jeugd’ van gemeente Den Haag is gericht op jeugdigen, ouders en opvoeders. Met de regeling wordt bevorderd dat alle jeugdigen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen die naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. ‘Dat doel onderschrijven wij volledig,’ zegt Femke de Groot, leidinggevende van de Jeugdformaat academie. ‘De Jeugdformaat academie biedt groepstrainingen en workshops om jeugdigen sterker en krachtiger te maken zodat zij op eigen kracht verder kunnen. Zo dragen wij bij aan de vaardigheidsontwikkeling en weerbaarheid van jeugdigen.’

Weerbaarheid

De vraag naar trainingen komt zowel vanuit scholen, wijk- en jeugdteams, gezondheidscentra, wijk- en dienstencentra en huisarts als via een individuele aanvraag van een kind of ouder. De afgelopen jaren zag de Jeugdformaat academie een groeiende vraag naar trainingen gericht op weerbaarheid. Daarom is het trainingsaanbod voor 2022 hierop aangepast. ‘We zien dat de maatschappij veel vraagt van jeugdigen. Sommigen kunnen die druk beter aan dan anderen,’ vertelt Femke. ‘Een beetje tegenwind is niet erg; het gaat er om hoe je er mee omgaat. We helpen jeugdigen en hun ouders graag verder met trainingen die zorgen voor positieve weerbaarheid en die de sociale vaardigheden vergroten.’

Rots en water

Een van de trainingen op dit gebied is de Rots en Water training. Deze training kenmerkt zich door actieve, fysieke oefeningen gecombineerd met reflectiemomenten, allemaal gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden. Jeugdigen werken aan hun eigen leerdoelen en leren bewust keuzes te maken over het gedrag dat zij willen laten zien, bijvoorbeeld om mee te bewegen in een situatie of juist hun grens aan te geven. Het doel van deze weerbaarheidstraining is om jeugdigen te leren adequaat voor zichzelf op te komen, om te kunnen gaan met een milde vorm van groepsdruk en hun mening te geven in een groep.

 Jeugdige: “Als er nu een groepje kinderen op mij af komt, ga ik de confrontatie niet meer aan, maar zeg ik rustig iets en loop weg.”

Jeugdige: “Ik ben vorige week geslaagd voor mijn rij-examen. Ik had geen stress, doordat het mij lukte goed te ademen en positief over mijzelf te denken.”

Het gratis aanbod verschijnt binnenkort op de website van de Jeugdformaat academie en op de social media kanalen. De aftrap van de trainingen zal in maart 2022 plaatsvinden. Het gaat om de volgende trainingen:

- Rots en Water

- Supergirls

- Zelfcontrole

- Schoolstress te baas

- Weerbaarheid

Meer lezen over de academie of het gehele trainingsaanbod zien?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.