Jeugdformaat start samenwerking met Trauma Centrum Nederland: ‘Niet alleen kinderen, maar ook ouders krijgen hulp’

Gepubliceerd op: 14 april 2022

Het is een bekend beeld in de jeugdhulpverlening: hulp of begeleiding wordt ingeschakeld voor de kinderen, maar gaandeweg blijkt dat bij de ouders problematiek speelt die effectieve jeugdhulpverlening in de weg staat. Het is erg helpend als ouders dan doorverwezen kunnen worden naar plekken waar ze goede en intensieve hulp krijgen voor hun eigen problemen. Daarom is Jeugdformaat een samenwerking aangegaan met Trauma Centrum Nederland in Vorden.

Rust en ruimte

Sabine is een van de gedragswetenschappers die deze samenwerking heeft opgezet. Ze vertelt: ‘Ik loop er regelmatig tegenaan dat de opvoeding in een gezin stagneert omdat ouders getraumatiseerd zijn en kampen met bijvoorbeeld PTSS-klachten. Binnen de gezinnen die ik (mede-)begeleid vanuit Voorkomen Uithuisplaatsing stimuleer ik ouders dan om in behandeling te gaan. Maar niet altijd loopt dat zoals gehoopt. Door lange wachttijden in de GGZ of teveel stress in hun directe omgeving hebben ouders niet voldoende rust om tot de kern van hun problemen te komen.’ Manager diagnostiek & behandeling Ilone herkent dit beeld: ‘Pas als problemen van ouders aangepakt zijn, komt bij hen rust en ruimte om met de kinderen aan de slag te gaan. Daarom kijken wij breed en systemisch: waar zit de kern van de problematiek en hoe werken we aan een structurele en fundamentele oplossing voor een gezin?’ 

Intensieve behandeling

Daarom is de samenwerking met Trauma Centrum Nederland (TCNL) zo waardevol: het TCNL biedt een intensieve vier- of achtdaagse behandeling aan volwassenen met PTSS-klachten. Aan het TCNL zijn onder andere psychiaters, psychologen, psychomotore therapeuten, beeldende therapeuten en lichaamsgerichte therapeuten verbonden. Sabine: ‘We gingen in gesprek en kwamen uit op een mooi samenwerkingsplan: wij mochten een groep van zeven ouders laten langskomen voor een week opname en behandeling. Zo gezegd, zo gedaan. We inventariseerden bij collega’s wie in aanmerking zouden komen en afgelopen maand is de eerste groep moeders met PTSS-klachten een week in behandeling gegaan. Ze kregen onder andere EMDR-therapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie. De zorgverzekeraar financierde de opname en de gemeenten financierden de extra uurtjes die we aan de thuisblijvers besteedden.’

Alles geregeld

Want in de gezinnen moest nogal wat geregeld worden tijdens de afwezigheid van moeder. Sabine: ‘Samen met ouders regelden we het vooraf thuis: we maakten schema’s en schakelden het netwerk in, zodat alles thuis goed zou verlopen tijdens de afwezigheid van moeder. Ook bereidden we de kinderen voor met een words&pictures verhaal: ‘Mama gaat even weg, want ze heeft nare dingen meegemaakt en het is een rommel in haar hoofd. Praatdokters gaan haar helpen en mama gaat daaraan werken. Dan komt ze weer terug.’ Deze stappen waren belangrijk: hierdoor konden de moeders thuis echt achter zich laten. De moeders gaven we het boek mee ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ – dit voor extra steunende teksten - en een kaart waarop we schreven hoe dapper ze zijn dat ze aan hun problemen gaan werken.’

Positieve resultaten

Nogal een organisatie dus, maar de resultaten mogen er zijn. Sabine: ‘Na een week zagen we echt andere moeders terug: veel rustiger, stabieler en met een opgeruimder hoofd. Een van de moeders zei achteraf: ‘De rust is terug in mijn hoofd, ik heb leren voelen en luisteren naar mijn lijf,’ en een andere moeder zei: ‘Ik heb het ervaren als een totale reset van mezelf’. En de jongen van 11 die ik begeleid, zei:  ‘Mama schreeuwt veel minder, ik zie dat ze rustiger is geworden.’ Vorige week hadden we een evaluatie met het TCNL. Ze vonden het een groot succes en eind augustus willen ze een volgende groep vanuit Jeugdformaat opnemen.’ Zorgmanager Ilone: ‘Ik ben blij dat er al concrete afspraken zijn voor een tweede groep. Ouders kunnen natuurlijk ook individueel aangemeld worden voor behandeling bij het TCNL, maar wat opviel in de evaluatie was dat de aanpak per groep juist goed werkte. De moeders hadden steun aan elkaar en een aantal hebben ook nu nog contact. Ik kijk uit naar de mooie resultaten bij de tweede groep en hoop dat deze samenwerking een vervolg krijgt. Het sluit precies aan bij waar Jeugdformaat voor staat: wij zijn er voor alle kinderen en jongeren maar juist ook voor hun ouders als ze het op eigen kracht even niet meer redden.’

Alle informatie over het Trauma Centrum Nederland vind je hier

Meer weten over diagnostiek en behandeling bij Jeugdformaat?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.