Jeugdformaat tekent het convenant Nu Niet Zwanger

Gepubliceerd op: 10 januari 2023

Op maandag 28 november heeft Jeugdformaat samen met een groot aantal andere organisaties uit de omgeving Den Haag het convenant Nu Niet Zwanger (NNZ) ondertekend. Hiermee maken de Gemeente Den Haag, de GGD, Jeugdformaat en de andere aangesloten organisaties formeel dat zij de werkwijze van Nu Niet Zwanger onderschrijven, implementeren en uitvoeren zoals bedoeld. 

Wat houdt Nu Niet Zwanger in?

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn; niet iets wat je overvalt en waar je maar mee om moet zien te gaan. Zeker niet als je al in een kwetsbare positie zit. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Deze praktische ondersteuning is erg helpend, want zo’n gesprek starten en voeren kan een uitdaging zijn. Het programma NNZ is bestemd voor hulpverleners die een vertrouwensrelatie hebben met cliënten en werken aan hun stabiliteit. Deze cliënten, vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (een combinatie van) complexe problemen, zijn meestal al geruime tijd in beeld bij hulpverleners.

Het leven van de cliënten wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag. Daardoor is het soms lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie. Als deze cliënten hun kinderwens willen uitstellen blijkt het organiseren van anticonceptie vaak ingewikkeld. Het kan ook zijn dat hun kennis over anticonceptie beperkt of onjuist is door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding. Door de werkwijze van Nu Niet Zwanger krijgen de cliënten praktische ondersteuning. Door het gesprek tussen cliënten en hulpverleners op gang te brengen, kan de cliënt goed geïnformeerd en begeleid bewuste keuzes maken.

Nu Niet Zwanger binnen Jeugdformaat

Ook onze hulpverleners gaan vanuit hun vertrouwensrelatie met hun cliënt het gesprek aan over een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Hierbij is het belangrijk dat je als hulpverlener écht interesse toont, dat je je inleeft in de wereld van de cliënt en je open opstelt. Hulpverleners worden getraind en / of ondersteund door de aandachtfunctionarissen NNZ binnen Jeugdformaat. Deze zijn zelf ook hulpverlener bij Jeugdformaat en zijn binnen de organisatie het aanspreekpunt van NNZ. Als Jeugdformaat gaan we de komende maanden kijken hoe we ons nog meer kunnen verdiepen binnen de werkwijze van Nu Niet Zwanger.

Meer weten over de werkwijze Nu Niet Zwanger?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.