Jeugdformaat zoekt ambulant hulpverleners

Gepubliceerd op: 04 januari 2022

Binnen Jeugdformaat hebben wij allerlei mooie vacatures voor onze ambulante teams. Ieder team zet zich weer in op een ander gebied. Omdat we veel nieuwe ambulant hulpverleners nodig hebben op verschillende gebieden hebben we de zoektocht naar nieuwe collega’s samengevoegd tot een algemene vacature voor al onze ambulante teams.

Elk gezin heeft zijn eigen verhaal. Als ambulant hulpverlener wil je niet alleen het verhaal van het gezin, maar ook het verhaal van ieder gezinslid horen. 

Met onze hulp wordt de cliënt geactiveerd én het eigen netwerk van de cliënt betrokken met als doel de cliënt zo snel mogelijk weer in zijn of haar eigen kracht zetten. Wij staan naast hen in dit proces. Verschillende cliënten en uiteenlopende problemen vragen om verschillende trajecten. Een hulptraject sluit bij ons daarom altijd aan op de wensen en behoeften van een cliënt.

Wij hebben onze collega's gevraagd hoe zij het werk ervaren. Zodat jij, als je geïnteresseerd bent om om bij ons te komen werken als ambulant hulpverlener, een beter beeld krijgt van de functie en onze organisatie.

Meer weten en je wat verder verdiepen? Laat dan hier je naam en email achter. En we sturen je alle verhalen van onze collega's toe. En je kan via mail vragen stellen aan onze recruiter. 

Meteen alles lezen over de functie en ook al de vacature bekijken? Kijk dan hier. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.