Kosteloze trainingen voor Haagse jeugdigen om hun weerbaarheid te vergroten

Gepubliceerd op: 03 februari 2022

Heeft jouw kind veel spanning voor bijvoorbeeld een toets? Is jouw kind verlegen of teruggetrokken? Vind jouw kind het lastig om rustig te reageren als hij/zij uitgedaagd wordt of gefrustreerd is? Vind je dat jouw zoon/dochter wel wat zekerder en weerbaarder mag worden? Dan ben je bij de Jeugdformaat academie aan het goede adres. Wij bieden komend jaar verschillende preventieve trainingen aan voor jeugdigen in Den Haag, op het gebied van weerbaarheid.

De trainingen die we aanbieden aan alle Haagse jeugdigen:

Alles draait om keuzes maken in je eigen gedrag met anderen. Dat is voor sommige jeugdigen écht heel moeilijk. Wij gaan met de deelnemers oefenen met verschillende vaardigheden zoals het kiezen van de juiste houding tijdens een ruzie, om op de juiste manier weg te lopen uit een conflict om stevig te staan als het even moeilijk wordt. Door bewust keuzes te maken en om sterk over te komen (rots) of soms juist mee te bewegen (water) worden jeugdigen weerbaarder, krachtiger en sterker in hun sociale omgang met anderen.

Leeftijden
Deze training bieden we aan voor verschillende leeftijden. 

 • 4 t/m 6 jaar
 • 7 t/m 9 jaar
 • 10 t/m 12 jaar
 • 13 t/m 16 jaar

Bekijk de training op site van de Jeugdformaat academie.

Het is belangrijk om stevig in je schoenen te staan, juist ook voor meiden. Het is niet zo makkelijk om bewust je eigen keuzes te maken, zeker niet op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit. Deze training is dan ook geschikt voor meiden die moeite hebben met 'nee' zeggen. We gaan aan de slag om de vaardigheden te versterken op het gebied van grenzen voelen én aangeven. Het leren van je eigen kwaliteiten en om deze in te zetten in dagelijkse situaties. Aan het einde van de training is de zelfkennis vergroot op het gebied van intimiteit, relaties en seksualiteit. En kunnen de meiden beter hun grenzen aangeven op basis van hun persoonlijke normen en waarden met respect voor de ander.

Leeftijden

 • Deze training is voor meiden van 12 t/m 18 jaar. 

Bekijk de training op site van de Jeugdformaat academie.

We gaan aan de slag om te leren hoe je rustig kan reageren als het toch even moeilijk wordt. Ook als je wordt uitgedaagd of gefrustreerd bent kan je dit oplossen zonder te schelden of ruzie te maken. Het voordeel? Je krijgt daardoor bijvoorbeeld minder vaak de schuld of straf. De deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en gedrag. Er is aandacht voor het verbeteren van sociale vaardigheden en het probleemoplossend vermogen. Door het inzetten van ander gedrag worden ze steeds beter in het controleren van hun boosheid.

Leeftijden
Deze training bieden we aan voor verschillende leeftijden. 

 • 8 t/m 10 jaar
 • 10 t/m 12 jaar

Bekijk de training op site van de Jeugdformaat academie.

Sommige jeugdigen ervaren veel spanning en stress op school. Speciaal op momenten dat ze moeten presteren zoals tijdens een toets. Het gevolg van deze spanning kan een black-out zijn. De zenuwen zijn dan zo groot dat stress en de daaropvolgende lichamelijke reacties de schoolprestaties en het functioneren negatief beïnvloeden. Deze training helpt jeugdigen hun faalangst te verminderen en faalangstklachten onder controle te krijgen. Dat doen we door ze meer inzicht te geven in de vormen van faalangst, de stress die het oplevert en de lichamelijke reacties die volgen. We helpen ze door het aanleren van technieken om met hun stress om te gaan op momenten dat dat nodig is.  

Leeftijden
Deze training bieden we aan voor verschillende leeftijden. 

 • 12, 13 jaar (leerjaar 1 of 2)
 • 14, 15 jaar  (leerjaar 3 of 4)
 • 15+ jaar (voor examenleerlingen)

Bekijk de training op site van de Jeugdformaat academie.

Voor jezelf opkomen is niet zo makkelijk, zeker niet als je verlegen bent, denkt dat andere beter zijn dan jijzelf en je zelf ook nog eens wat stilletjes bent. In deze training werken we aan het zelfvertrouwen van de deelnemers: jij bent ook belangrijk en ook jouw mening doet ertoe! We gaan actief aan de slag om voor jezelf op te komen en je eigen grenzen aan te geven zonder je eigen ‘ik’ te verliezen. Je leert rust te creëren voor jezelf, hoe je helpende gedachten kan toepassen en je leert stevig te staan en praten. Je krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. 

Leeftijden
Deze training bieden we aan voor verschillende leeftijden. 

 • 12, 13, 14 jaar (leerjaar 1 of 2)
 • 14, 15, 16 jaar (leerjaar 3 of 4)
 • 15+ jaar

Bekijk de training op site van de Jeugdformaat academie.

De trainingen & onze trainers

Onze trainers hebben niet alleen kennis over jeugdigen, hun leefwereld en over de trainingen zelf. Ze hebben allemaal jarenlange ervaring in de praktijk en weten als geen ander wat wel en niet werkt. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen zich goed voelen tijdens onze trainingen. Daarom werken we met een vaste trainer voor de trainingen. 

De trainingen zelf bestaan altijd uit een reeks van bijeenkomsten, die op één vaste middag en locatie gehouden worden. Er zijn twee startmomenten van deze trainingen, namelijk in het voorjaar en het najaar. Wij vinden het belangrijk om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Daarom hebben wij met alle jeugdigen (en ouders) een kort online intakegesprek en op het einde een evaluatiegesprek.

Alle trainingen die onder dit speciale aanbod vallen zijn gratis te volgen voor jeugdigen wonend in Den Haag. Om deze trainingen zo verspreid mogelijk over Den Haag aan te bieden werken we onder andere samen met het Centrum Jeugd & Gezin, Schoolformaat en bijvoorbeeld ook buurthuizen (voor locaties bij jou in de buurt).

Inschrijven

Om deel te nemen aan een van deze trainingen kun je je inschrijven via de website van de Jeugdformaat academie. Bij elke training staat een link naar de pagina over die training en daar kan je inschrijven. Het is belangrijk om je e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats goed te vermelden zodat we contact op kunnen nemen voor de verdere informatie. We benadrukken graag nog even dat dit aanbod echt alleen maar is voor jeugdigen die wonen in Den Haag. 

Jeugdigen die niet in Den Haag wonen

Hoe graag we ook jongeren willen helpen die buiten Den Haag wonen, daar hebben we geen subsidie voor ontvangen. Kun je wel wat ondersteuning gebruiken of heb je vragen omtrent het gedrag van je kind dan raden wij je aan om dit aan te geven op school, bij je huisarts of bij een Centrum Jeugd & Gezin. 

Naast dit kosteloze aanbod blijft het totale trainingsaanbod aan jeugdigen uiteraard van toepassing. Een school kan zoals normaliter contact opnemen om een training in te kopen voor een groepje leerlingen. 

Samenwerking

Deze trainingen bieden we aan in samenwerking met

Schoolformaat en het Centrum Jeugd & Gezin Den Haag

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.