Paarse Vrijdag: verdiep je in seksuele en genderdiversiteit

Gepubliceerd op: 07 december 2022

Opgelet: het is vrijdag Paarse Vrijdag. Op deze dag laten scholen en scholieren zien dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is, en dat iedereen zichzelf mag zijn. Veel leerlingen dragen paars om solidariteit te tonen aan medescholieren die behoren tot de LHBTIQ+ community. Voor hulpverleners is deze dag een goede gelegenheid om in gesprek te gaan met jongeren over seksuele en genderdiversiteit, want openheid is belangrijk!

Waar staat Paarse Vrijdag voor?

Paarse Vrijdag is in 2010 ontstaan in de Verenigde Staten. Het begon toen als ‘Spirit Day’. Leerlingen droegen op deze dag paars om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. Er is gekozen voor de kleur paars omdat deze kleur in de regenboogvlag voor ‘spirit’ staat. Spirit staat voor enthousiasme.

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd door het GSA (Gender en Sexuality Alliance) netwerk van LHBTIQ+-belangenorganisatie COC. Door elk jaar op de 2e vrijdag in december met name scholen paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en genderdiversiteit als norm. Jeugdformaat schaart zich onder een groeiende groep gemeenten en instellingen die het belangrijk vinden om steun uit te spreken over dit onderwerp. Daarom hebben wij als symbool hiervoor de regenboogvlag gehesen op ons hoofdkantoor op de Fleminglaan in Rijswijk.

Lees je in en ga in gesprek

Als hulpverlener kom jij ongetwijfeld in aanraking met jongeren die zich identificeren binnen de LHBTIQ+ community. Paarse Vrijdag is een goed moment om in gesprek te gaan met jongeren om zo aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Als hulpverlener kan je jongeren in de LHBTIQ+ community steunen door dit onderwerp bespreekbaar te maken en te laten weten dat je hen steunt en er voor hen bent. Het is belangrijk om je in te lezen of te laten trainen over deze thematiek. Wist je bijvoorbeeld het volgende (bron: COC Nederland): 

  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren;
  • Tussen het moment van bewustwording en coming-out ligt gemiddeld zo’n twee jaar;
  • ‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP rapporteert 88 procent van de LHB-jongeren dat ze dit scheldwoord soms, regelmatig of vaak horen;
  • 51 procent van de openlijke LHB-jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties;
  • 21% van de transgender jongeren krijgt te maken met geweld achter de voordeur;
  • Het percentage LHB-jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren;
  • Hoewel voorlichting sinds 2012 verplicht is, zegt de helft van de LHB-jongeren in 2015 nog dat er op hun middelbare school geen voorlichting werd gegeven over LHBTI personen (SCP 2015).

Meer weten over dit onderwerp? De Jeugdformaat Academie biedt een interessante workshop Genderdiversiteit aan. Deze is nog te volgen op donderdag 8 december en zal volgend jaar ook plaatsvinden.

Benieuwd naar welke trainingen nog meer worden aangeboden door de Jeugdformaat Academie?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.