Pleegouder Regine over de samenwerking met ouders

Gepubliceerd op: 02 juni 2024

Al sinds Liam (6) en Noah (4) een paar maanden oud zijn, vinden ze een liefdevolle thuisbasis bij Regine en Maarten. De twee pleegouders hebben een bijzonder doel: een warm thuis bieden aan hun pleegkinderen terwijl ze nauw samenwerken met de ouders. "We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze vandaan komen en een goede relatie hebben met hun ouders," vertelt Regine. "Hoewel het soms moeilijk is, doen we ons best om de band sterk te houden."

Van adoptie naar pleegzorg: een bewuste keuze

Regine en Maarten hadden aanvankelijk gedacht aan adoptie, maar ze liepen tegen de vele ethische kwesties aan. Na het bijwonen van drie informatieavonden bij Jeugdformaat, beseften ze dat pleegzorg meer in lijn was met hun waarden. Regine merkte op: "Bij adoptie moet je jezelf bewijzen, maar bij Jeugdformaat voelden we ons meteen welkom.” Één van de redenen waarom ze aanvankelijk voor adoptie kozen, was de duidelijke scheiding tussen de rollen van adoptieouders en ouders. Bij pleegzorg ligt dat anders. "Wie heeft welke rol? Wie heeft zeggenschap? Dat was één van de dingen waar we ons zorgen over maakten", geeft Regine toe. "We wilden altijd contact houden met de ouders, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen weten waar ze vandaan komen en hun ouders kennen.”

Het belang van bezoekregelingen

Om de ouders te betrekken, werden er duidelijke bezoekregelingen gemaakt. "In het begin waren de bezoeken gestructureerd, met begeleid bezoek op kantoor bij Jeugdformaat", vertelt Regine. "Maar na verloop van tijd gingen we zelf de bezoeken begeleiden en kwamen de ouders bij ons thuis. Dit zorgde voor een meer ontspannen sfeer en bood de kinderen de mogelijkheid om hun ouders te zien in een omgeving die ze kennen en waar ze zich veilig voelen.” vervolgt ze. Het pleeggezin organiseerde ook gezamenlijke uitjes om de band verder te versterken. "We gingen samen naar het zwembad, we deden aan voetballen, en we bezochten parken en kinderboerderijen. Zo gaven we de ouders de kans om quality time door te brengen zonder de druk van een strikte setting.” 

Hoewel Regine en Maarten hun best doen om de band met de ouders te versterken, merken ze dat dit niet altijd makkelijk is. “Als het contact met de ouders door omstandigheden soms minder goed gaat, proberen we dit in goede banen te leiden en zoeken we andere familieleden op. In dit soort situaties kunnen we altijd onze pleegzorgbegeleider raadplegen voor advies en hulp.” Door een goede balans te vinden tussen structuur en flexibiliteit, zorgt het pleeggezin voor een omgeving waarin de kinderen indien mogelijk een sterke band kunnen opbouwen met hun ouders
 

Pleegzorg: intens maar waardevol

Ondanks de uitdagingen vinden Regine en Maarten pleegzorg ontzettend waardevol. "Het is intens, maar ik zou het niet willen missen", zegt Regine. Ze benadrukt dat een warme samenwerking met de ouders essentieel is, ook al is het niet altijd gemakkelijk. "We doen ons best om een warm 'tweede thuis' te bieden, maar we blijven respecteren dat de ouders altijd hun ouders blijven." 

Als Regine een tip zou mogen geven aan andere pleeggezinnen, dan benadrukt ze inlevingsvermogen. "Probeer je in te leven in de situatie van de ouders. Hoe zou jij je voelen als je aan de andere kant stond? Wees niet te hard in je oordeel over wat er in het verleden is gebeurd. Ik geloof dat de meeste ouders goede intenties hebben. Geef hen het vertrouwen dat ze verdienen. Mocht je merken dat het niet goed gaat, dan kun je dat bespreken en samen naar een oplossing zoeken."

Interesse in pleegzorg? Er is meer mogelijk dan je denkt!
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.