Politieagent vertelt over haar (pleegzorg)avonturen

Nathalie van Oers werkt al 18 jaar bij de politie. Eerst bij de surveillancedienst en daarna 10 jaar als rechercheur. Ze heeft in veel verschillende teams meegedraaid en ‘alles al wel zo’n beetje gezien en meegemaakt’. Vijf jaar geleden kwam pleegzoon Daley bij de familie wonen.

Nathalie van Oers is per oktober 2019 gaan werken als Senior Politie Jeugd in Rijswijk. Daar wil ik graag meer over weten. We hebben afgesproken op het kantoor van Jeugdformaat.

Van surveillance tot rechercheur
Tegenover me zit een jonge vrouw, die al 18 jaar bij de politie werkt. Eerst bij de surveillancedienst en daarna 10 jaar als rechercheur. Ze heeft in veel verschillende teams meegedraaid en ‘alles al wel zo’n beetje gezien en meegemaakt’.
Nathalie vertelt: “In die 18 jaar heb ik ook te maken gehad met uithuisplaatsing* van kinderen. Vanuit een jeugdhulporganisatie werd de politie dan meegevraagd. Maar soms kwamen er bij de politie meldingen binnen. Als je dan op bezoek ging kon het zijn dat je dacht: dit kan niet. Hier moet actie op komen. En vaak zat ik apart met de kinderen totdat de jeugdinstantie (crisisopvang) kwam om het over te nemen. Je moet de kinderen afleiden en vermaken. Dan dacht ik: wat zijn dit toch leuke kinderen zeg. Zij kunnen er ook niets aan doen.”

Pleegzorg
De man van Nathalie werkt ook bij de politie. Hij zag de nood bij deze kinderen ook en samen besloten ze dat ze iets voor deze kinderen wilden betekenen. Ze dachten aan pleegzorg, om zo een kind een veilige, stabiele plek te bieden. Het idee was eerst om met pleegzorg te starten wanneer hun eigen kinderen de deur uit zijn. Maar toen een pleegmoeder, die bij de familie over de vloer kwam, hen vertelde dat het misschien handiger zou zijn om kinderen samen op te laten groeien, heeft dat het laatste zetje gegeven. “Ik moest wel minder gaan werken en heb besloten mijn werk daar op aan te passen. Ik ben bij ‘veel voorkomende criminaliteit *’ gaan werken, zodat ik een betere afstemming met mijn pleegkind kon hebben.”

Weer in de babyfase
Nathalie en haar man hebben een zoon van 14 en een dochter van 10. Vijf jaar geleden kwam Daley bij de familie wonen. Hij is nu 6 jaar en zit in groep 3. “Hij was 9 maanden toen hij bij ons kwam. Wij wilden eigenlijk een kindje van een jaar of 3 à 4. Alleen op dat moment waren er heel veel baby’s waar een plek voor werd gezocht. Zelf had ik de babyfase al gehad en ik gunde andere mensen dat ook. Omdat er meer regeltjes aan gekoppeld zijn, zoals minder werken, is dat niet voor elk gezin weggelegd. Toen zeiden wij tegen elkaar, dan gaan we daar voor. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk.”

Rugzak
Met Daley zijn we best tegen wat dingetjes aangelopen. We zijn ons verder gaan verdiepen. Zo jong als ze zijn hebben ze al een rugzakje. Je hoort het altijd wel, maar dat het ook zo is dat had ik echt niet verwacht. Wat we zelf heel gaaf vinden is dat we het gevoel hebben dat we een klein beetje invloed kunnen uitoefenen op zijn toekomst. (Lees meer over trauma.)

Het zijn nog maar kinderen
Omdat het gezin met pleegzorg startte, begon Nathalie in haar werk zich ook steeds meer te verdiepen in de jeugd. Ze pakte steeds meer jeugdzaken op, volgde binnen de politie de opleiding Jeugd en liep stage als jeugdwijkagent. “Al een tijd lang wist ik niet meer wat ik wilde bij de politie, maar toen ik meer met jeugd ging werken dacht ik: dit is gaaf! Ik voelde meteen dat dit is wat bij mij past. Je kan nog zoveel met deze doelgroep. Ook al doen ze criminele dingen, het zijn nog maar kinderen. Het is een bepaalde manier van uittesten en het ene kind test het heftiger uit dan het andere kind. Maar je moet wel duidelijk de grenzen stellen. Als politie moet je blijven nadenken: het is nog een kind. Dan is een hulpverlening die op gang komt veel belangrijker, dan dat een kind gestraft wordt.”

Toevallig
Nathalie krijgt geen terugkoppeling over hoe het met kinderen gaat die uit huis geplaatst worden. Toevallig kwam ze wel meer te weten over twee kinderen van een heftige zaak uit 2006. “Het was een heel heftig incident. Vader had moeder vermoord en de twee kinderen hebben dat zien gebeuren. Die dag daarvoor hadden mijn man en ik samen dienst. Dat gebeurde echt zelden. We hadden heel lang met de moeder gesproken. Vader was er toen niet, maar moeder wilde geen hulp aannemen. We voelden allebei aan dat er iets was, maar het was niet tastbaar. Er was toen nog geen strafbaar feit gepleegd, ze werd niet mishandeld. Er hing een soort spanning. Dat maakte het heel lastig. De dag daarna kregen we dus die vreselijke melding. Dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op die kinderen. Zij zijn uit huis geplaatst. Een aantal jaar later sprak ik heel toevallig een vrouw in het zwembad en we raakten in gesprek. Zij vertelde dat ze twee pleegkinderen had en het bleek te gaan om díe kinderen. Ik hoorde dat deze kinderen veel therapie hebben gehad om hen te helpen bij de verwerking. Ik zag dat deze kinderen het ontzettend goed hadden bij haar. Omdat dat een heftig incident was vond ik dat heel fijn om te horen. Daar heb ik me toch altijd wel een beetje zorgen om gemaakt.”

De nieuwe functie
“Ik wil graag informatie delen zodat we zoveel mogelijk incidenten kunnen voorkomen. Daarnaast wil ik een vraagbaak zijn voor collega’s. Ik weet hoe het werkt met andere ketenpartners, zoals de gemeenten, Jeugdreclassering, Raad van de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de straatcoaches en heel veel stichtingen waarmee we samenwerken. Ik heb hier de nodige ervaring in en kan bij verschillende situaties doorgeven welke partner je nodig hebt. Ook houd ik contact met de scholen. Scholen weten veel en ze willen graag opgepikte signalen vertellen zodat hulp geboden kan worden.

Door zorgen te delen, kunnen we als ketenpartners samen een plan van aanpak maken. Want jeugd is niet alleen een taak voor de politie. We hebben er allemaal baat bij dat het probleem wordt opgelost.

Lees Nathalies jeugdtips voor (pleeg)ouders en kijk ook eens op wordpleegouder.nl

* Jeugdformaat biedt ook hulp om uithuisplaatsing te voorkomen.
** bijvoorbeeld winkeldiefstal, vechtpartijtjes, kleine steekincidenten. De politie handelt dit over het algemeen in 9 uur af. 
*** Verklaring Omtrent Gedrag

Achtergrondinformatie

Strafrecht
Het strafrecht is ook op de jeugd ingericht. Zo is er het adolescentie strafrecht: dit is voor jeugd tussen de 18 en 23 jaar. De hersenen zijn pas volgroeid als jongeren 23 jaar zijn, en de wetgever houdt daar ook rekening mee. Dus op het moment dat een jongere in die leeftijd een strafbaar feit pleegt, dan zou het nog via het jeugdstrafrecht kunnen gaan. Dit heeft met meerder factoren te maken, onder andere welk strafbaar feit er is gepleegd. Aan de andere kant is het ook zo dat de Officier van Justitie kan besluiten dat het, voor een kind tussen de 16 en 18 jaar kiest voor het volwassen strafrecht.

Bureau HALT
Een kind mag één overtreding en één vuurwerkincident plegen. Of een kind naar HALT verwezen wordt hangt af van bepaalde richtlijnen. De bedoeling is natuurlijk dat een kind geen strafblad krijgt. Dat probeert Nathalie de jeugd mee te geven: “Als je later bij je werk de VOG** moet afgeven, wil je daar geen strafbare feiten op hebben staan.”

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.