Rechter erkent bezwaren Jeugdformaat

Jeugdformaat heeft in een kort geding op 10 oktober 2019 bezwaar gemaakt tegen het aanbestedingsproces van de H10. Vandaag heeft de rechter vervroegd uitspraak gedaan. De rechter heeft Jeugdformaat in het gelijk gesteld.

De uitspraak
Het vonnis van de rechter telt maar liefst 18 pagina’s. In het kort komt het er op neer dat de rechter de H10 verplicht de tarieven in de komende aanbesteding zodanig te wijzigen dat deze in lijn zijn met de bepalingen in de Jeugdwet. Dat betekent realistische en eerlijke tarieven die recht doen aan het werk dat hulpverleners met én voor cliënten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwerken van een behandelplan, reistijd en overleg. Voor ons een cruciaal onderdeel om effectieve hulp duurzaam mogelijk te maken.

Wat dit betekent 
“Wij zijn uiteraard verheugd met de uitspraak, maar vinden het bijzonder spijtig dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen. Als organisatie moeten wij de gevolgen van de uitspraak uiteraard nog goed bestuderen. Wat wel duidelijk is, is dat wij erkenning krijgen voor het werk dat wij doen. Op verzoek van de rechter gaan wij op korte termijn graag weer met de H10 in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing zodat wij ook de komende jaren ons belangrijke werk kunnen voortzetten,” aldus Bas Timman, voorzitter Raad van Bestuur Jeugdformaat.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.