Rehoboth Naaldwijk behaalt certificaat Traumasensitief lesgeven

Leerkrachten van de Rehoboth basisschool in Naaldwijk behalen het certificaat 'Traumasensitief lesgeven'. Zij behaalden dit certificaat na het volgen van de training 'Lesgeven aan de getraumatiseerde kinderen' (een gezamenlijke training van Jeugdformaat en Schoolformaat). 

Na deze training die wij samen met Schoolformaat geven, weten zij alles over de effecten van een trauma op ontwikkeling en gedrag van kinderen. En hebben ze de juiste vaardigheden om naar het gedrag van leerlingen te kijken door een ‘traumabril’. 

Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze de veiligheid en veerkracht van leerlingen kunnen vergroten. En zijn ze zelf veerkrachtiger om met moeilijkere leerlingen om te gaan.


Meer weten over 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'?