RondomJou aan de slag voor de doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp Den Haag

Gepubliceerd op: 07 juli 2023

Op vrijdag 7 juli hebben de bestuurders van RondomJou, wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Jeugd en Sport) en Kracht Jeugd en Gezin hun handtekening gezet onder de overeenkomst Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp. RondomJou is een samenwerkingsverband van Jeugdformaat, Middin, Youz en Xtra. RondomJou gaat met de gemeente en Kracht op basis van partnerschap de jeugdhulp vanaf 2024 verzorgen voor de komende 8 jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag. 

De gunning van de aanbesteding Doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp in Den Haag betekent voor de partners van het samenwerkingsverband RondomJou, dat ze voor de twee gebieden Centrum en Rand aan de slag kunnen. Kracht, het andere consortium, heeft de andere twee  gebieden, Escamp en Kust, gegund gekregen. RondomJou zal in deze gebieden met hen samenwerken ten behoeve van de zorg die zij niet leveren.

‘Met trots zetten wij, Jeugdformaat, Youz, Middin en Xtra, daarom vandaag onze handtekening. Dat mogen wij mede namens onze strategische partners Leger des Heils, Timon, E25, Gro-up, iHUB, Sensa Zorg en Ipse de Bruggen doen. Dit is een mooie erkenning dat de gemeente Den Haag ons de doorontwikkeling van jeugd- en gezinshulp in de gemeente mede toevertrouwt! Ook betekent het voor ons allen een prachtige uitdaging om samen te werken aan een betere toekomst voor ieder kind,” zegt Margo van Rheenen, bestuurder namens RondomJou.

Transformatie

In haar toespraak uitte Margo de zorgen die er zijn over de groeiende problemen bij kinderen en jongeren en de houdbaarheid van het huidige systeem. RondomJou ziet risico’s en heeft deze ook al in alle fases van het proces in de aanbesteding geadresseerd. RondomJou zal er alles aan doen om de risico’s voor kinderen en jongeren en de gezinnen zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees de volledige tekst van Margo van Rheenen hier terug

Foto: ondertekening en groepsfoto jeugdhulp met RondomJou, Kracht jeugd en gezin, vertegenwoordigers uit de jeugdketen en wethouder Bredemeijer. (foto van Valerie Kuypers)

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.