Thuis bij gezinshuisouder Kirsten: ‘Gezinshuisouder zijn is 24/7’

'Aangenaam: ik ben Kirsten, 31 jaar oud en gezinshuisouder bij Jeugdformaat. Al negen jaar vang ik kinderen op die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Zolang de kinderen bij ons wonen, draaien ze 24/7 mee in ons gezin. Deze kinderen hebben vaak al veel meegemaakt en hebben daarin ondersteuning nodig. Soms is het intensief, maar je kunt ook de mooiste dingen meemaken die je voor altijd bij je zal dragen. Daarom laat ik je graag zien wat wij zoal beleven in ons gezinshuis. Welkom bij mij thuis!'

'Gezinshuisouder zijn is 24/7. Maar ben je dan altijd aan het werk? Ja en nee. Natuurlijk heb je de hele dag een bepaalde verantwoordelijk. Maar dat hoeft niet altijd als werk te voelen. In een “normaal” leven is het vaak al lastig om werk en privé te scheiden… maar hoe doe je dat als je een gezinshuis draait?

Als gezinshuisouder heb je recht op vrije dagen en heb je regelmatig vrije weekenden. Waar de kinderen in zo’n weekend verblijven is heel verschillend. Soms gaan ze naar hun eigen netwerk of ze verblijven juist in jouw netwerk: mensen die jij kent en die wat willen betekenen voor één van je kinderen. Voor sommige kinderen is het lastig om weg te gaan in het weekend. Soms voelen ze zich op een manier afgewezen, ze betrekken het toch vaak op zichzelf. Dat maakt het wel eens pijnlijk, ook omdat je zo’n vrij weekend ook nodig hebt. 

Maar hoe fijn is het als je in je vrije weekend naar de verjaardag van je beste vriendin kunt gaan?! Met de kinderen thuis moet je toch keuzes maken. Niet elk kind kan het ook aan om mee te gaan in je drukke sociale leven in het weekend, tja, pas je dan maar eens aan. Dat is niet altijd wat je het liefste wilt, maar als het meer rust in het gezin geeft, is het mij dat wel waard.

Soms wil je dingen gescheiden houden en soms maak je juist wél de keuze om werk en privé op een manier te verbinden. Je familie kan ook voor het kind echt voelen als familie en zo hebben zij meer volwassenen om hen heen om op terug te vallen. Dat kan heel waardevol zijn. En soms weet je dat een kind tijdelijk bij je blijft, en kies je er soms voor om je privéleven wat meer gescheiden te houden en juist meer te werken aan verbinding met het eigen netwerk van het kind.

Het blijft puzzelen om je sociale leven te onderhouden én gezinshuisouder te zijn. Ik heb geluk met mijn netwerk, ze houden rekening met onze situatie en zijn bereid zich aan te passen, dat is zo helpend! Soms vragen onze vrienden wanneer we een vrij weekend hebben en plannen ze dan een leuk feestje in óf willen ze je wel eens ontlasten door een kind bijvoorbeeld eventjes op te vangen zodat je  je handen vrij hebt. Dat is goud waard.'

Volgende maand deelt Kirsten weer een ervaring uit het gezinshuis. Haar vorige blog gemist? Je leest ‘m hier.

Interesse om gezinshuisouder te worden?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.