Tijdelijke opvang en begeleiding door Jeugdformaat ingezet voor 48 jeugdigen

De kinderopvang en scholen openden vandaag (deels) weer hun deuren. De afgelopen periode is er voor 48 kwetsbare kinderen en jongeren met succes tijdelijke begeleiding en dagopvang ingezet door Jeugdformaat. Op 6 april ging de begeleiding en opvang van start.


Nadat bekend werd dat de kinderopvang en scholen, in de strijd tegen het coronavirus zouden sluiten, heeft Jeugdformaat de tijdelijke dagopvang zo snel mogelijk georganiseerd. In kleinschalige groepen konden de kinderen en jongeren rekenen op dagstructuur, ondersteuning bij (digitaal) onderwijs, continuering van eventuele behandelingen. Ook ondersteuning in de thuissituatie werd waar nodig geboden.

Op maat is gekeken naar wat nodig was. De ondersteuningsbehoefte was afhankelijk van de leeftijd, de problematiek (bijvoorbeeld internaliserende of externaliserende problematiek) en de thuissituatie. De oplossingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden brachten meer structuur, rust en de thuissituatie werd ontlast. Onder de 48 kinderen en jongeren was een groep die al hulp kreeg van Jeugdformaat, ook zijn er kinderen en jongeren opgevangen die nog niet eerder hulp van Jeugdformaat kregen. 

Nu de kinderopvang en scholen (deels) weer geopend zijn, stopt de tijdelijke dagopvang. Uiteraard wordt bekeken of en zo ja welke vorm van ondersteuning voor de kinderen, jongeren of in de thuissituatie, als dat nog niet het geval was, nog nodig is. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.