Uitleg over de 'Window of Tolerance'

Ken je dat, dat er van die dagen zijn waarop je gewoon minder kan hebben. Dat de voordringer bij de kassa je ongelofelijk irriteert of dat die koude koffie net dat stukje is waardoor je eigenlijk uit je vel wil springen. 

Wij noemen dat de 'Window of tolerance'

Als wij ontspannen zijn en goed geslapen hebben en lekker in ons vel voelen, kunnen we heel veel hebben. Dan moet er wel iets heel verschrikkelijks gebeuren willen we uit ons raampje gaan en eigenlijk boos worden of onbegrip hebben voor onze omgeving. Pleegkinderen hebben vaak heel veel meegemaakt, wat betekend dat hun raampje, hun tolerantie raampje veel kleiner is. De dingen die ze hebben meegemaakt zorgt ervoor dat de tolerantie veel kleiner is geworden. Dus als je normaal gesproken op woensdag pasta eet en er staan ineens aardappels op tafel dan kan je dat niet hebben. Het zijn de onverwachte gebeurtenissen waarmee een kind uit het raampje kan gaan. De juf die er niet is, de was die niet gedaan is, de schooltas die op een andere plek ligt: allemaal dingen die kunnen zorgen om uit het raampje te gaan. En wat we deze kinderen gunnen is dat dit raampje verbreed wordt, ze meer kunnen hebben en dat ze vanuit ontspanning kunnen reageren op verandering en onverwachte gebeurtenissen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.