Visie op de Tweede Kamerverkiezingen van een jongere in de jeugdzorg

Woensdag deelden onze zorgdirecteur Iraida Ishaak en voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt hun visie op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag opnieuw een visie op de verkiezingen, maar vanuit een ander perspectief. Jan is 16 jaar en is een van de nieuwste leden van de cliëntenraad van Jeugdformaat. Hij zit nu zo’n vier jaar in een jeugdzorgtraject en blikt graag met jullie vooruit op de komende verkiezingen.

Jan heeft te maken gehad met verschillende jeugdzorginstellingen. Nu woont hij begeleid en ontwikkelt hij zichzelf steeds verder naar zelfstandigheid. Uiteindelijk wil hij professor in de Natuurkunde worden. Verder houdt hij van ICT, Star Trek en is hij geïnteresseerd in de politiek. Hij spreekt hier gepassioneerd over, en wat betreft de belangrijkste speerpunten voor de overheid op het gebied van jeugdzorg heeft Jan een duidelijke visie: ‘Op de korte termijn: zorg dat er geld en capaciteit komt voor het opvangen van de schade van de coronacrisis. Op de lange termijn: maak het systeem minder chaotisch en gestroomlijnder. En trek één lijn in heel Nederland op het gebied van administratie en financiering.’

Minder administratie

Volgens Jan veroorzaakt administratie veel chaos. ‘Voordat ik terecht kon, moest ik zo veel formulieren invullen. De eerste paar afspraken waren puur administratief van aard. En bij elke nieuwe jeugdzorginstelling begint het weer van voren af aan. Bovendien verschilt het weer per gemeente hoe alles georganiseerd is. Het is nu zo chaotisch. In mijn mening zou dit administratieve proces gestandaardiseerd moeten worden voor heel Nederland, en ook meer geautomatiseerd moeten verlopen. Dan kunnen mensen veel sneller geholpen worden. Dat is toch het belangrijkst?’

Gestandaardiseerde financiering

Verder benoemt Jan de financiering van jeugdzorg. ‘Het financiële systeem is scheef. Ook dit verschilt per gemeente en is rommelig georganiseerd. De gemeente komt langs om te beoordelen hoeveel hulp een jongere nodig heeft, en geeft dan geld aan de organisatie. Soms moet je dus maar net geluk hebben met de gemeente waarin je hulp krijgt. Ook dit zou gestandaardiseerd moeten worden voor heel Nederland.’

Opvangen gevolgen coronacrisis

Als derde punt noemt Jan de gevolgen van de coronacrisis. ‘Ik hoop dat de overheid daar flink wat geld voor incalculeert. De coronacrisis gaat zijn tol eisen. Ouders verliezen hun baan, gaan scheiden, kinderen vereenzamen omdat ze niet naar school kunnen. Jeugdzorg had al weinig geld, en er moet echt meer geld komen om dit goed op te kunnen vangen.’

Om de tafel

Zodra Jan mag, gaat hij absoluut naar de stembus. ‘Ik vind het ontzettend belangrijk om me te verdiepen in de politiek. Andersom is het ook belangrijk dat de politiek zich verdiept in ons: wat er speelt, hoe hun beleid in de praktijk verloopt.’ Daarom neemt Jan ook graag deel aan de cliëntenraad van Jeugdformaat. ‘Daar kan ik mijn stem laten horen. Wij ontvangen de zorg, en wij kunnen terugkoppelen hoe we dat ervaren. Ik vind dat mooi: met alle partijen samen om de tafel zitten om van elkaar te horen wat werkt en wat niet. Daar doe ik graag aan mee.’

Wil jij bij Jeugdformaat komen werken? Check onze vacatures.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.