Week van de Pleegzorg in de regio Den Haag : Aandacht voor veilig thuis nog nooit zo belangrijk geweest

“Thuis zijn door corona valt zwaar als je geen warme thuissituatie hebt.”
28 oktober 2020 - Vandaag start de Week van de Pleegzorg. Tot en met 4 november vraagt pleegzorgorganisatie Jeugdformaat samen met de gemeenten in de Regio Den Haag aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Niet verwonderlijk dat juist nu in coronatijd en de halve lockdown die aandacht harder nodig is dan ooit. Want voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien zijn meer mensen nodig. Pleegzorg Nederland doet een dringend oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen.


Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “We willen allemaal een toekomstperspectief waar we naar kunnen uitkijken. Voor kinderen voor wie een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend is, geldt dat des te meer. Vooral nu! Laten we kinderen in de regio Den Haag dat perspectief bieden en ervoor zorgen dat we ze de steun en opvang kunnen bieden die ze nodig hebben.” 

Flink tekort aan crisispleegouders in de regio Den Haag

In de regio Den Haag worden op dit moment 1.200 pleegkinderen opgevangen in 1.100 pleeggezinnen. Pleegzorgorganisatie Jeugdformaat is op zoek naar meer pleeggezinnen voor verschillende vormen van pleegzorg, maar vooral naar gezinnen die een crisisplek kunnen bieden. 

Soms kan een kind van het één op het andere moment niet meer thuis wonen. Dan is de thuissituatie zo ernstig dat een kind meteen uit huis geplaatst wordt. Bijvoorbeeld voor zijn of haar eigen veiligheid. Crisispleegouders bieden in zo’n situatie een veilige plek in hun gezin waar een kind tijdelijk kan wonen. In de regio Den Haag is helaas een flink tekort aan deze belangrijke plekken.

Kinderen te lang in tijdelijke opvang

Momenteel zitten er veel kinderen in tijdelijke opvang die niet door kunnen stromen. Door het gebrek aan pleegouders is het lastig de juiste match te maken voor een vaste plek. Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland geeft aan: “Een kind heeft uiteindelijk een stabiele thuissituatie nodig. Als dat niet bij de eigen ouders kan, dan een veilige plek bij pleegouders waar het Een basis die het kind in staat stelt de gewone dingen te doen zoals ieder ander kind”. 

Meer weten over pleegouder worden? 

Neem een kijkje op www.openjewereld.nu voor meer informatie. Of meld je aan voor een webinar bij Jeugdformaat via www.wordpleegouder.nl/webinar.

Aftrap woensdagochtend met live-stream theatervoorstelling

De Week van de Pleegzorg wordt landelijk afgetrapt met een speciale interactieve voorstelling ‘Open Deuren’ van Theatergroep Mangrove, geopend door theaterdiva en pleegmoeder Karin Bloemen. Via ontroerende momenten, pittige uitdagingen en bijzondere alledaagsheid laat de voorstelling in 30 minuten zien en voelen wat het pleegouderschap voor kinderen, ouders en pleegouders betekent en hoe belangrijk het is dat er een klik is tussen pleegkind en pleegouder. Een goede match is een cruciaal element voor duurzame opvang. Met meer beschikbare pleegouders is die best passende plek sneller en beter te vinden. De voorstelling is ’s ochtends vanuit thuis te volgen via een live-stream. Aanmelden kan via pleegzorg.nl of deze directe link

Pleeggezinnen in het zonnetje

Deze actieweek is ook een moment voor de gemeenten en Jeugdformaat om pleegouders en pleegkinderen even extra in het zonnetje te zetten. Met een bedankje en gratis leuke activiteiten voor pleeggezinnen. Van gratis zwemmen tot een voorstelling bij Koomans Poppentheater. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.