Begeleide bezoeken

De relatie tussen ouders en hun kinderen loopt niet altijd even soepel. Soms wordt een kind uit huis geplaatst of op verzoek van de ouders zelf (tijdelijk) in een ander gezin ondergebracht. Voor de ontwikkeling van een kind is het echter wel belangrijk dat zij hun ouder(s) blijven zien. Soms kan dat helaas niet zonder begeleiding. Om dit mogelijk te maken verzorgt Jeugdformaat begeleide bezoeken.

Doel van begeleide bezoeken

Om er voor te zorgen dat kinderen hun ouders toch kunnen zien, biedt Jeugdformaat begeleide bezoeken aan in Delft, Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Het doel van begeleid bezoeken is om ouders en kinderen handvatten te bieden, zodat zij leren hoe zij contact kunnen krijgen en houden.

Tijdens de begeleide bezoeken observeren wij hoe de relatie en het contact tussen ouder en kind verloopt en bieden wij ondersteuning van (beperkt leerbare) ouders en/of kind om het contact veiliger en prettiger te laten verlopen.

Veiligheid centraal

Een begeleid bezoek moet altijd veilig verlopen. Om de veiligheid vooraf te kunnen inschatten werkt Jeugdformaat met een uitgebreide risico-inventarisatie. Wij faciliteren alle vormen van contact (van laag risico tot hoog risico) en nemen hiervoor passende maatregelen. Er zijn voldoende ruimten beschikbaar, de specialistische kennis is altijd aanwezig en medewerkers zijn ervaren en uitgebreid getraind. 

Lees meer over Begeleide bezoeken.

Wat bieden we

Begeleide bezoeken

Wij weten hoe belangrijk het is dat kinderen en ouders de mogelijkheid hebben om elkaar te zien. Soms lukt dit...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.