Begeleide bezoeken

Wij weten hoe belangrijk het is dat kinderen en ouders de mogelijkheid hebben om elkaar te zien. Soms lukt dit niet vanzelf, of alleen met één van beide ouders. Om contact met beide ouders dan toch mogelijk te maken, verzorgt Jeugdformaat begeleide bezoeken.

Contact als startpunt voor hereniging

Het onderhouden van het contact met hun kind is niet voor alle ouders even makkelijk. Het kan zijn dat ouders zelf niet inzien hoe onveilig zij zich gedragen naar hun kinderen bijvoorbeeld vanwege verslavings- of psychiatrische problemen. Soms is er teveel gebeurd of zijn ouders het niet eens met een uithuisplaatsing. De emoties lopen dan hoog op. Toch is het contact tussen ouder en kind belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Om de ontmoeting veilig en fijn te laten verlopen bieden wij begeleide bezoeken aan. Een begeleid bezoek geeft ouders en kinderen handvatten om op een prettige wijze contact met elkaar te onderhouden. Contact is namelijk een belangrijke basis om het gezin uiteindelijk te herenigen. 

Wat gaan wij doen?

Wij gaan onder meer:

  • Observeren hoe de relatie en het contact verloopt:
  • Vangt de ouder signalen van zijn/haar kinderen op?
  • Interpreteert de ouder deze signalen op een juiste wijze?
  • Reageert hij/zij er voldoende effectief op?
  • Bevordert het contact de hechting tussen ouder en kind?
  • Heeft de ouder voldoende loyaliteiten richting het kind?
  • De leerbaarheid van ouders inzichtelijk maken. Kunnen zij zelfstandig, dus zonder ondersteuning, hun kind(eren) ontmoeten?

Hoe gaan wij het doen?

Wij bieden doelgerichte begeleide bezoeken: een traject voor begeleide bezoeken dat ouders op weg helpt, maar waarna ze uiteindelijk zelfstandig het contact kunnen vormgeven.

De duur van de trajecten bakenen we daarom duidelijk af: we geven een half jaar of een jaar begeleiding. We streven ernaar dat er daarna een structurele contactregeling is tussen het kind en de niet-verzorgende ouder, waar nodig en mogelijk met inzet van het eigen netwerk of vrijwilligers.

Deze trajecten bieden we aan in combinatie met een andere hulpvorm, maar ook los daarvan. Dus ook als een cliënt geen verdere hulp van Jeugdformaat ontvangt, kan die cliënt met zijn ouders bij ons terecht voor begeleide bezoeken. Afhankelijk van de vraag begeleiden onze ambulant hulpverleners en/of pedagogisch medewerkers de bezoeken.

Wij beschikken over verschillende instrumenten om het resultaat van begeleide bezoeken te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan Theraplay, Video Interactie Begeleiding en observatie door een gedragswetenschapper. Ook de veiligheid wordt zorgvuldig beoordeeld. Als ouders hebben aangetoond dat zij bezoeken op een rustige manier kunnen laten verlopen, dan kunnen bezoeken uiteindelijk weer in de eigen thuissituatie plaatsvinden. En dat is precies het hoofddoel van onze begeleide bezoeken!

Aanmelden

Jeugdigen van 0-18 en hun ouders kunnen aangemeld worden. Het gaat om jeugdigen van wie de ouders het niet lukt om gezamenlijk de contacten met de niet-verzorgende ouder te organiseren en vormgeven. 

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het beleid rondom begeleide bezoeken tijdelijk aangepast. Meer informatie hierover staat in deze brief. 

Direct een client aanmelden voor Begeleide bezoeken?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.