Begeleide bezoeken

Kinderen worden soms, vrijwillig of gedwongen, uit huis geplaatst. Deze interventie heeft een grote invloed op het kind en de ouders. Wij weten dat het belangrijk is dat kinderen en ouders de mogelijkheid moeten hebben om elkaar toch af en toe te zien.  Om dit mogelijk te maken verzorgt Jeugdformaat begeleide bezoeken.

Contact als startpunt voor hereniging

Het onderhouden van het contact met hun kind is niet voor alle ouders even makkelijk. Het kan zijn dat ouders zelf niet inzien hoe onveilig zij zich gedragen naar hun kinderen bijvoorbeeld vanwege verslavings- of psychiatrische problemen. Soms is er teveel gebeurd of zijn ouders het niet eens met een uithuisplaatsing. De emoties lopen dan hoog op. Toch is het contact tussen ouder en kind belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Om de ontmoeting veilig en fijn te laten verlopen bieden wij begeleide bezoeken aan. Een begeleid bezoek geeft ouders en kinderen handvatten om op een prettige wijze contact met elkaar te onderhouden. Contact is namelijk een belangrijke basis om het gezin uiteindelijk te herenigen. 

Wat gaan wij doen?

Wij gaan onder meer:

  • Observeren hoe de relatie en het contact verloopt:
  • Vangt de ouder signalen van zijn/haar kinderen op?
  • Interpreteert de ouder deze signalen op een juiste wijze?
  • Reageert hij/zij er voldoende effectief op?
  • Bevordert het contact de hechting tussen ouder en kind?
  • Heeft de ouder voldoende loyaliteiten richting het kind?
  • De leerbaarheid van ouders inzichtelijk maken. Kunnen zij zelfstandig, dus zonder ondersteuning, hun kind(eren) ontmoeten?

Hoe gaan wij het doen?

Wij beschikken over verschillende instrumenten om het resultaat van begeleide bezoeken te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan Theraplay, Video Interactie Begeleiding en observatie door een gedragswetenschapper. Ook de veiligheid wordt zorgvuldig beoordeeld. Als ouders hebben aangetoond dat zij bezoeken op een rustige manier kunnen laten verlopen, dan kunnen bezoeken uiteindelijk weer in de eigen thuissituatie plaatsvinden. En dat  is precies het hoofddoel van onze begeleide bezoeken!

Direct een client aanmelden voor Begeleide bezoeken?